adwokat Lublin Małgorzata Pietrzak

Adwokat Małgorzata Pietrzak jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W 2017 roku, po odbyciu aplikacji adwokackiej, otworzyła własną Kancelarię Adwokacką w Lublinie.

Pamiętaj, że czytany artykuł nie stanowi porady prawnej w rozumieniu ustawy Prawo o adwokaturze! 
Wpis jest oparty na stanie prawnym obowiązującym w chwili jego publikacji.

Alimenty – możliwości zobowiązanego

alimenty mozliwosci majatkowe zobowiazanego

W poprzednim wpisie przedstawiłam przykładowe wydatki, które należy uwzględnić w sprawie o alimenty jako uzasadnione potrzeby dziecka. Chcąc zapewnić dziecku jak najlepsze start w przyszłość, często nie żałujemy środków na jego wychowanie. Kupujemy sprzyjające rozwojowi zabawki, zapisujemy na przeróżne zajęcia dodatkowe. Tym samym, wysokość kosztów utrzymania i wychowania dziecka może rosnąć w nieskończoność. Z tego właśnie powodu ustawodawca zadecydował, że wysokość alimentów jest limitowana poprzez możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego.

Możliwości zarobkowe rodzica a alimenty

W wielu sprawach możliwości zarobkowe rodzica można najprościej określić na podstawie pobieranego przez niego wynagrodzenia. Jednak taka prosta zależność nie sprawdza się w każdej sytuacji. Poniżej przedstawiam 3 jaskrawe przykłady:

  1. Zobowiązany umyślnie porzucił dotychczasową pracę w celu uniknięcia ponoszenia ciężaru wysokich alimentów.
  2. Drugi rodzic podjął pracę na stanowisku znacznie poniżej swoich kompetencji (a zarazem gorzej płatną), mimo istniejącej obiektywnie możliwości podjęcia lepiej płatnej pracy.
  3. Zobowiązany zaniżył lub ukrył swój dochód, podczas gdy w rzeczywistości pobiera część (lub całość) wynagrodzenia „pod stołem”

W każdej z powyższych sytuacji, w sprawie o alimenty, nie sposób postawić znaku równości pomiędzy oficjalnie otrzymywanym wynagrodzeniem a możliwościami zarobkowymi.

Orzecznictwo sądów podkreśla zatem, że jako możliwości zarobkowe należy rozumieć środki pieniężne, które osoba zobowiązana może i powinna uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności, stosowanie do swoich sił umysłowych i fizycznych.

Jak udowodnić możliwości zarobkowe zobowiązanego?

Kiedy przychodzą do mnie klienci w sprawach o alimenty, jako adwokat zawsze staram się otrzymać jak najwięcej informacji na temat pozwanego w sprawie o alimenty. Dla ustalenia jego możliwości zarobkowych istotny jest: wiek, wykształcenie, odbyte kursy i szkolenia, dotychczasowy przebieg kariery zawodowej. Z drugiej strony, możliwości zarobkowe są ograniczone w wyniku np. chorób przewlekłych.

Jeśli zachodzi przypuszczenia, że pozwany pracuje w tzw. szarej strefie lub nie wykazuje części swojego dochodu, można sięgać również po wszelkie inne dowody. Przykładowo, mogą to być zdjęcia z drogich, zagranicznych wyjazdów. Rzeczywistą sytuację finansową zobowiązanego mogą również potwierdzać zeznania świadków. Przydatne może być również zdobycie ofert pracy na podobne stanowiska, wraz z podaniem proponowanego wynagrodzenia.

Możliwości majątkowe zobowiązanego

Poza możliwościami zarobkowymi zobowiązanego, sąd bada również możliwości majątkowe. Warto zatem wskazać posiadane przez tę osobę nieruchomości. W niektórych sytuacjach, jeśli osoba zobowiązana ma więcej nieruchomości, może czerpać z nich dochód w postaci czynszu najmu. Oceniając możliwości majątkowe, należy mieć również na uwadze posiadane przez pozwanego papiery wartościowe lub oszczędności.

W tym miejscu warto przypomnieć o brzmieniu art. 136 k.r.o. Mianowicie, jeśli osoba była już uprzednio zobowiązana do alimentów, sąd w pewnych przypadkach nie uwzględni zmian na niekorzyść w jej sytuacji finansowej, które miały miejsce w ciągu ostatnich 3 lat. Chodzi tu o sytuacje, w których zobowiązany zrzekł się bez ważnego powodu prawa majątkowego, zrezygnował z pracy lub zmienił ją na mniej dochodową.

Czy zasądzone alimenty muszą pokrywać wszystkie usprawiedliwione potrzeby dziecka?

Zanim odpowiem na to pytanie, przypomnę, że koszty związane z utrzymaniem i wychowaniem dziecka ponosi zarówno ojciec, jak i matka. Nie zawsze jednak ten ciężar rozkłada się równo. Zasądzone alimenty nie muszą odpowiadać połowie wysokości tych kosztów.

W tym miejscu zwracam uwagę na orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19 grudnia 2017 (I ACa 721/17):

adwokat lublin sprawy o alimenty mozliwosci zobowiazanego

Pogląd ten został potwierdzony przez Sąd Najwyższy. W postanowieniu z dnia 6 kwietnia 2018 roku podkreślono, że może się zdarzyć, iż zasądzone alimenty nie będą mogły w pełni zapewnić zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego (III CNP 30/17).

 

Podsumowując, w sprawach o alimenty należy znaleźć złoty środek. Z jednej strony mamy potrzeby dziecka, dla którego chcemy jak najlepiej. Z drugiej jednak strony, należy liczyć się z tym, że nie zawsze możliwe jest osiąganie wystarczających dochodów.

 

 

 

Zainteresował Cię ten artykuł, a może masz związane z nim pytania? Jeśli tak, to zapraszam Cię do zostawienia komentarza lub do udostępnienia wpisu w mediach społecznościowych.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on google

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz poprzednie artykuły:
rozłożenie grzywny na raty

Rozłożenie grzywny na raty

Mimo, że kara grzywny jest karą wolnościową, to ze względu na swoją wysokość może nieraz stanowić poważną dolegliwość dla skazanego. Nadmienię, że zgodnie z art.

Read More »
adwokat Lublin 4 lata kancelarii

4 lata Kancelarii!

Dzisiaj będzie prywata na blogu 🙂 Dokładnie 4 lata temu, 16 października 2017 roku w CEiDG została zarejestrowana Kancelaria Adwokacka Adwokat Małgorzata Pietrzak. Można zapytać:

Read More »

Adwokat Lublin

Kancelaria Adwokacka Adwokat Małgorzata Pietrzak świadczy pomoc prawną na lubelskim rynku od 2017 roku. Jej celem jest zapewnienie usług prawnych na jak najwyższym poziomie, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla przedsiębiorców.

Adwokat Lublin - dane

NIP: 712-334-92-64

REGON: 368502239

Rachunek bankowy: mBank

18 1140 2004 0000 3402 7714 8146


Adwokat Lublin - dojazd