adwokat Lublin Małgorzata Pietrzak

Adwokat Małgorzata Pietrzak jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W 2017 roku, po odbyciu aplikacji adwokackiej, otworzyła własną Kancelarię Adwokacką w Lublinie.

Pamiętaj, że czytany artykuł nie stanowi porady prawnej w rozumieniu ustawy Prawo o adwokaturze! 
Wpis jest oparty na stanie prawnym obowiązującym w chwili jego publikacji.

Alimenty na dorosłe dziecko

adwokat lublin alimenty na dorosle dziecko

Niektórzy pozostają w błędnym przekonaniu, że alimenty na dorosłe dziecko są już nienależne. Czy osiągnięcie przez dziecko 18. roku życia zwalnia rodzica z obowiązku alimentacyjnego? We współczesnym świecie- na ogół nie.

Czym są alimenty?

Na ogół kojarzymy alimenty z dziećmi i obowiązkiem alimentacyjnym leżącym na jednym z rodziców. Niezupełnie jest to prawda, bowiem według polskiego prawa, obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb dziecka leży zarówno na ojcu, jak i na matce dziecka. Dla pewnego uproszczenia przyjmę jednak, że alimenty to obowiązkowe i powtarzające się świadczenie pieniężne obciążające zobowiązanego.

W poprzednich artykułach wyjaśniałam, że wysokość alimentów zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego. Z drugiej jednak strony, kwota ta zależy od majątkowych i zarobkowych możliwości zobowiązanego.

Czy trzeba płacić alimenty na dorosłe dziecko?

Na ogół, obowiązek alimentacyjny wobec małoletnich dzieci nie budzi większych wątpliwości i zastrzeżeń. Sytuacja zmienia się, kiedy dziecko kończy 18 lat i osiąga pełnoletność. Na różnego rodzaju forach internetowych pojawiają się wobec tego pytania, czy trzeba płacić alimenty na dziecko, które osiągnęło pełnoletność?

Aby wyjaśnić tę kwestię, należy przypomnieć jaki charakter mają alimenty na dziecko. Są to środki finansowe niezbędne na jego utrzymanie. Nikt nie oczekuje od kilkuletniego dziecka tego, że samodzielnie zdobędzie środki na swoje utrzymanie. Kiedy jednak dziecko skończy 18 lat, może ono już podjąć pracę na zwykłych warunkach i zarabiać na własne potrzeby.

Dla oceny, czy należy płacić alimenty na dorosłe dziecka, kluczowa jest odpowiedź na pytanie: czy jest ono w stanie samodzielnie się utrzymać? Jeśli nie, to czy taki stan nie jest przez nie zawiniony?

Jeśli przeszkody w samodzielnym utrzymaniu się wynikają z przyczyn obiektywnych, wówczas obowiązek alimentacyjny trwa dalej. Takimi przeszkodami jest np. choroba dziecka, która uniemożliwia mu podjęcie zatrudnienia lub (bardzo często) kontynuowanie nauki.

Inaczej sprawa wygląda, gdy niemożność samodzielnego utrzymania się jest zawiniona przez dziecko. Jeśli nie kontynuuje nauki i odmawia podjęcia zatrudnienia, wówczas zobowiązany może wnosić o uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

Komu płacić alimenty na dorosłe dziecko?

Klienci, którzy zgłaszają się do mojej kancelarii, często zadają mi pytanie: komu płacić alimenty, jeśli dziecko jest już dorosłe? Przecież sąd, orzekając o alimentach, wskazał w rozstrzygnięciu, że kwota ma być płacona do rąk drugiego rodzica.

Odpowiadając na to pytanie, znowu trzeba wrócić do określenia celu, jakiemu służą alimenty. Świadczenie to należy się dziecku i są to środki wyłącznie na jego utrzymanie. Dopóki jednak dziecko nie osiągnie pełnoletności i nie uzyska pełnej zdolności do czynności prawnych, to alimenty na ogół są uiszczane do rąk drugiego rodzica.

Gdy dziecko kończy 18 lat, nabywa pełną zdolność do czynności prawnych. Od tej pory, może ono samodzielnie zarządzać swoimi finansami i decydować, ja co wydawać środki. Nie musi dłużej korzystać z pomocy drugiego rodzica, który dotąd faktycznie zarządzał tymi pieniędzmi. Odpowiadając zatem na powyżej zadane pytanie, należy się zgodzić, że po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, można płacić alimenty bezpośrednio jemu. Co istotne, nie jest wymagane w tym zakresie żadne orzeczenie sądu ani też zawarcie ugody.

Alimenty na dorosłe i pracujące dziecko

Wczesny okres dorosłości, szczególnie studia, to czas, gdy młodzi ludzie poszukują prac dorywczych. Zatrudniają się w restauracjach, recepcjach hoteli, sklepach, osiągając w ten sposób pierwsze dochody. Czy jeśli dorosłe dziecko pracuje, to należą mu się alimenty? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta i zależy od okoliczności faktycznych. Każdorazowo trzeba ocenić, czy osiągany przez dziecko dochód jest wystarczający, aby mogło samodzielnie się utrzymać. Dopiero kiedy wynagrodzenie dziecka pokrywa jego koszty utrzymania, możliwe jest uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

Przypominam jednocześnie, że rodzic nie może wymagać od dziecka, aby porzuciło ono studia i zaczęło pracować na swoje utrzymanie.

Pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego

Należy podkreślić, że nie istnieje żadna górna granica wieku dziecka, po osiągnięciu której obowiązek alimentacyjny na dorosłe dziecko automatycznie wygasa. Pomysł, na wprowadzenie takiego limitu, czasami się pojawia w pracach legislacyjnych. Obecnie jednak, rodzic nie może sam z siebie przestać płacić alimenty. W tym celu, powinno zapaść odpowiednie orzeczenie sądu.

W pozwie o uchylenie obowiązku alimentacyjnego, rodzic musi wykazać, że jego pełnoletnie dziecko pracuje bądź posiada majątek i jest w stanie samodzielnie pokryć koszty swoich usprawiedliwionych potrzeb. Inną przesłanką jest okoliczność, że dziecko nie chce się usamodzielnić. Sytuacja taka zachodzi wówczas, gdy niemożność utrzymania się jest zawiniona przez nie: dziecko nie kontynuuje nauki, a jednocześnie nie chce podjąć pracy.

Warto przy tym przypomnieć, że obowiązek alimentacyjny można uchylić z datą wsteczną. Wówczas, w pozwie należy wskazać datę, od której dziecko było w stanie pokryć koszty swojego utrzymania.

Zainteresował Cię ten artykuł, a może masz związane z nim pytania? Jeśli tak, to zapraszam Cię do zostawienia komentarza lub do udostępnienia wpisu w mediach społecznościowych.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on google

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz poprzednie artykuły:
rozłożenie grzywny na raty

Rozłożenie grzywny na raty

Mimo, że kara grzywny jest karą wolnościową, to ze względu na swoją wysokość może nieraz stanowić poważną dolegliwość dla skazanego. Nadmienię, że zgodnie z art.

Read More »
adwokat Lublin 4 lata kancelarii

4 lata Kancelarii!

Dzisiaj będzie prywata na blogu 🙂 Dokładnie 4 lata temu, 16 października 2017 roku w CEiDG została zarejestrowana Kancelaria Adwokacka Adwokat Małgorzata Pietrzak. Można zapytać:

Read More »

Adwokat Lublin

Kancelaria Adwokacka Adwokat Małgorzata Pietrzak świadczy pomoc prawną na lubelskim rynku od 2017 roku. Jej celem jest zapewnienie usług prawnych na jak najwyższym poziomie, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla przedsiębiorców.

Adwokat Lublin - dane

NIP: 712-334-92-64

REGON: 368502239

Rachunek bankowy: mBank

18 1140 2004 0000 3402 7714 8146


Adwokat Lublin - dojazd