adwokat Lublin Małgorzata Pietrzak

Adwokat Małgorzata Pietrzak jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W 2017 roku, po odbyciu aplikacji adwokackiej, otworzyła własną Kancelarię Adwokacką w Lublinie.

Pamiętaj, że czytany artykuł nie stanowi porady prawnej w rozumieniu ustawy Prawo o adwokaturze! 
Wpis jest oparty na stanie prawnym obowiązującym w chwili jego publikacji.

Czym jest mobbing?

mobbing adwokat Lublin

Mobbing – na pewno słyszałeś to określenie. W ostatnich latach mówi się o tym zjawisku coraz częściej. Jednak czy wiesz, co dokładnie oznacza? A jeśli wiesz, co oznacza, to czy również wiesz, jakie prawa ma ofiara mobbingu?

Mobbing – definicja kodeksowa

Pojęcie mobbingu po raz pierwszy pojawiło się w latach 80. w pracy naukowej H. Leymanna. Ten szwedzki lekarz badał zjawisko przemocy psychologicznej w miejscu pracy. Określił on mobbing jako psychologiczny terror, polegający na systematycznym wrogim i nieetycznym sposobie komunikowania się skierowanym przeciwko jednostce.

W polskim prawie to kodeks pracy w art. 94 ze zn. 3 par. 2 definiuje mobbing. Zgodnie z tą definicją, są to działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Działania, które mogą być określone jako mobbing

Kodeks pracy zawiera jedynie definicję mobbingu. Nie zawiera jednak choćby przykładowego katalogu takich oddziaływań. Możemy więc posiłkować się pracami naukowymi. Wspomniany już H. Leymann wyróżnił 5 kategorii oddziaływań mobbingowych wraz z ich przykładami. Poniżej, przedstawiam tylko część oddziaływań wskazanych przez Leymanna:

 • stałe przerywanie wypowiedzi pracownikowi lub ograniczanie możliwości wypowiadania się,
 • ciągłe krytykowanie wykonywanej pracy
 • werbalne i pisemne groźby
 • odizolowanie miejsca pracy ofiary mobbingu
 • rozsiewanie plotek
 • próby ośmieszania
 • nacieranie na polityczne lub religijne przekonania
 • niedawanie ofierze żadnych zadań do wykonania
 • zaloty lub słowne propozycje seksualne
 • zarzucanie wciąż nowymi pracami do wykonania i dawanie zadań przerastających możliwości i kompetencje ofiary
 • zmuszanie do wykonywania prac szkodliwych dla zdrowia
 • znęcanie się fizyczne.

Powyższe wyliczenie nie wyczerpuje jednak tematu. W rezultacie, mnogość tego typu negatywnych zachować sprawia, że nie możemy utworzyć zamkniętego katalogu. W tej materii, warto również opierać się na orzecznictwie sądowym.

Jakie zachowania nie stanowią mobbingu?

Powyżej wskazałam na przykładowe zachowania, które wyczerpują znamiona mobbingu. Czy jednak każde oddziaływanie wobec pracownika, które wywołuje u niego stres, może być traktowane jako mobbing? Oczywiście, że nie.

Ponownie, z pomocą przychodzi orzecznictwo. Przykładowo, Sąd Najwyższy w swoim wyroku z dnia 26 stycznia 2005 roku, I PKN 103/05, uznał, że nie można w ten sposób traktować egzekwowania wykonywania zgodnych z prawem poleceń dotyczących pracy. Jednak warunkiem tego typu oceny było działanie w granicach prawa i nienaruszanie godności pracowników. Jednocześnie, SN stwierdził, że gdyby takie działania wiązały się z długotrwałością i uporczywością, wówczas mogłyby stanowić mobbing.

Zwracam również uwagę na inny wyrok Sądu Najwyższego, tym razem z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie II PK 221.06. W orzeczeniu SN rozstrzygnął, czy towarzysząca zapowiedzianym zwolnieniom z pracy atmosfera napięcia psychicznego wśród pracowników może być uznana za mobbing. Zgodnie z wyrokiem, o takiej kwalifikacji decydują okoliczności zewnętrzne, takie jak: akcja informująca o zamierzonych zwolnieniach, o możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę czy o wprowadzeniu określonych świadczeń dla pracowników decydujących się na odejście z pracy.

Podsumowanie

Często czujemy się pokrzywdzeni w pracy. Narzekamy na nadmiar obowiązków, wymagających przełożonych, a czasem odwrotnie – na brak zajęcia. Jednak, w świetle powyższego, aby ocenić, czy dane zachowanie ma już charakter mobbingu, należy wziąć pod uwagę liczne okoliczności.

Jeśli masz wątpliwości, albo szukasz kogoś, kto pomoże Ci dochodzić swoich prac – skontaktuj się ze mną.

 

Zainteresował Cię ten artykuł, a może masz związane z nim pytania? Jeśli tak, to zapraszam Cię do zostawienia komentarza lub do udostępnienia wpisu w mediach społecznościowych.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on google

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz poprzednie artykuły:
rozłożenie grzywny na raty

Rozłożenie grzywny na raty

Mimo, że kara grzywny jest karą wolnościową, to ze względu na swoją wysokość może nieraz stanowić poważną dolegliwość dla skazanego. Nadmienię, że zgodnie z art.

Read More »
adwokat Lublin 4 lata kancelarii

4 lata Kancelarii!

Dzisiaj będzie prywata na blogu 🙂 Dokładnie 4 lata temu, 16 października 2017 roku w CEiDG została zarejestrowana Kancelaria Adwokacka Adwokat Małgorzata Pietrzak. Można zapytać:

Read More »

Adwokat Lublin

Kancelaria Adwokacka Adwokat Małgorzata Pietrzak świadczy pomoc prawną na lubelskim rynku od 2017 roku. Jej celem jest zapewnienie usług prawnych na jak najwyższym poziomie, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla przedsiębiorców.

Adwokat Lublin - dane

NIP: 712-334-92-64

REGON: 368502239

Rachunek bankowy: mBank

18 1140 2004 0000 3402 7714 8146


Adwokat Lublin - dojazd