adwokat Lublin Małgorzata Pietrzak

Adwokat Małgorzata Pietrzak jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W 2017 roku, po odbyciu aplikacji adwokackiej, otworzyła własną Kancelarię Adwokacką w Lublinie.

Pamiętaj, że czytany artykuł nie stanowi porady prawnej w rozumieniu ustawy Prawo o adwokaturze! 
Wpis jest oparty na stanie prawnym obowiązującym w chwili jego publikacji.

Jakie prawa ma oskarżyciel posiłkowy?

Adwokat Lublin oskarżyciel posiłkowy

W poprzednim artykule napisałam, w jakiej formie złożyć oświadczenie o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Wiesz już również, w jakim terminie trzeba to zrobić i jak zadbać o to, żeby nie przegapić tego momentu. Jednak zapewne dalej zadajesz sobie pytanie: czy warto być oskarżycielem posiłkowym? Spiesząc z odpowiedzią na to pytanie, polecam lekturę niniejszego artykułu.

Strona postępowania

Co to znaczy, że oskarżyciel posiłkowy jest stroną postępowania?

Pokrzywdzony jest zawsze stroną w postępowaniu przygotowawczym. Uprawnia go to do składania wniosków dowodowych czy wglądu do akt. Natomiast jeśli pokrzywdzony chce mieć te same prawa już na etapie postępowania sądowego, musi działać jako oskarżyciel posiłkowy. W przeciwny wypadku, nie staje się stroną postępowania sądowego.

Gdzie siedzi oskarżyciel posiłkowy? Po stronie oskarżenia. Może więc zasiadać w tym samym miejscu, co prokurator, czyli po prawej stronie patrząc od strony ławy sędziowskiej. Czasami, gdy miejsce dla oskarżyciela publicznego jest wąskie, lub gdy występuje więcej oskarżycieli posiłkowych, mogą oni również zajmować miejsca w ławkach przewidzianych dla publiczności.

Jakie prawa ma oskarżyciel posiłkowy?

Oskarżyciel posiłkowy, jako strona postępowania, ma prawo aktywnie uczestniczyć w postępowaniu. Może więc nie tylko składać wnioski o przeprowadzenie określonego dowodu, lecz również zadawać pytania oskarżonym, świadkom czy biegłym. W celu ustosunkowania się do wypowiedzi innych osób, oskarżyciel posiłkowy ma prawo zabrać głos i przekazać własne stanowisko. Również po zamknięciu przewodu sądowego, sędzia udziela mu głosu, wobec czego może powiedzieć mowę końcową.

Odstąpienie prokuratora od oskarżenia

Sytuacje, w których oskarżyciel publiczny, jakim jest m.in. prokurator, cofa akt oskarżenia, należą do rzadkości. Jednak w takiej sytuacji, oskarżyciel posiłkowy, który nie zgadza się ze stanowiskiem prokuratora, może w dalszym ciągu popierać akt oskarżenia. Ponadto, jeśli prokurator cofnie akt oskarżenia, a pokrzywdzony uprzednio nie złożył oświadczenia, może on jeszcze takie oświadczenie złożyć. Pokrzywdzonemu przysługuje wówczas termin 14-dniowy od powiadomienia go przez sąd o cofnięciu aktu oskarżenia przez oskarżyciela publicznego.

Apelacja oskarżyciela posiłkowego

W przypadku wydania niekorzystnego wyroku, oskarżyciel posiłkowy ma prawo złożyć wniosek o sporządzenie na piśmie jego uzasadnienia oraz złożyć apelację. To bardzo istotne uprawnienie, którego nie ma pokrzywdzony. Tym samym, pokrzywdzony, który nie złożył oświadczenia o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego, jeśli nie zgadza się z wyrokiem, nie może podjąć żadnych czynności mających na celu zmianę lub uchylenie wyroku.

Pełnomocnik

Oskarżyciel posiłkowy może korzystać z pomocy fachowego pełnomocnika, jakim jest adwokat lub radca prawny. Ponadto, jeśli znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, może złożyć wniosek o wyznaczenie mu pełnomocnika z urzędu. Jeśli jego wniosek jest zasadny, sąd wyznacza pełnomocnika, a koszty jego wynagrodzenia pokrywa Skarb Państwa.

Czy oskarżyciel posiłkowy ponosi jakieś opłaty sądowe?

Co do zasady, oskarżyciel posiłkowy nie uiszcza w sprawie żadnych opłat. Innymi słowy, jego udział w postępowaniu najczęściej nie wiąże się z konsekwencjami finansowymi. Może się zdarzyć, że sąd obciąży oskarżyciela posiłkowego kosztami w przypadku wniesienia przez niego apelacji, która nie została uwzględniona.

Zainteresował Cię ten artykuł, a może masz związane z nim pytania? Jeśli tak, to zapraszam Cię do zostawienia komentarza lub do udostępnienia wpisu w mediach społecznościowych.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on google

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz poprzednie artykuły:
rozłożenie grzywny na raty

Rozłożenie grzywny na raty

Mimo, że kara grzywny jest karą wolnościową, to ze względu na swoją wysokość może nieraz stanowić poważną dolegliwość dla skazanego. Nadmienię, że zgodnie z art.

Read More »
adwokat Lublin 4 lata kancelarii

4 lata Kancelarii!

Dzisiaj będzie prywata na blogu 🙂 Dokładnie 4 lata temu, 16 października 2017 roku w CEiDG została zarejestrowana Kancelaria Adwokacka Adwokat Małgorzata Pietrzak. Można zapytać:

Read More »

Adwokat Lublin

Kancelaria Adwokacka Adwokat Małgorzata Pietrzak świadczy pomoc prawną na lubelskim rynku od 2017 roku. Jej celem jest zapewnienie usług prawnych na jak najwyższym poziomie, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla przedsiębiorców.

Adwokat Lublin - dane

NIP: 712-334-92-64

REGON: 368502239

Rachunek bankowy: mBank

18 1140 2004 0000 3402 7714 8146


Adwokat Lublin - dojazd