adwokat Lublin Małgorzata Pietrzak

Adwokat Małgorzata Pietrzak jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W 2017 roku, po odbyciu aplikacji adwokackiej, otworzyła własną Kancelarię Adwokacką w Lublinie.

Pamiętaj, że czytany artykuł nie stanowi porady prawnej w rozumieniu ustawy Prawo o adwokaturze! 
Wpis jest oparty na stanie prawnym obowiązującym w chwili jego publikacji.

Jazda po alkoholu – co za nią grozi?

co grozi za jazde po alkoholu

Jazda po alkoholu to wciąż jedno z najczęściej popełnianych przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Powody, dla których ludzie wsiadają za kierownicę, bywają różne. Bo było blisko, nie wypili dużo, albo nie mieli innego środka, żeby wrócić do domu.

Co jakiś czas słyszymy zapowiedzi rządzących o zaostrzeniu kar, które grożą za jazdę po alkoholu. Proponowane są np. rozwiązania polegające na obciążeniu pijanych sprawców wypadków komunikacyjnych obowiązkiem alimentacyjnym wobec dzieci ofiar wypadków.

Promile we krwi – ile można?

W polskim prawie jazda po alkoholu może stanowić odpowiednio wykroczenie bądź przestępstwo. O kwalifikacji prawnej czynu decyduje ilość alkoholu we krwi lub w wydychanym powietrzu. Rozróżniamy zatem stan po spożyciu alkoholu i stan nietrzeźwości.

O stanie po spożyciu alkoholu mówimy wtedy, gdy zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila lub 0,1-0,25 mg alkoholu na 1 dm3 wydychanego powietrza. Jeśli wyniki mieszczą się w tych normach, jazda po alkoholu kwalifikuje się jako wykroczenie.

Gdy ilość alkoholu przekracza 0,5 promila we krwi lub 0,25 mg na 1 dm3 wydychanego powietrza, określamy to jako stan nietrzeźwości. Osoba, która kieruje samochód w takim stanie, popełnia już przestępstwo z art. 178a k.k. 

Jeśli zawartość alkoholu jest niższa niż 0,2 promila we krwi lub 0,1 mg na 1 dm3 wydychanego powietrza, czyn jest obojętny z punktu widzenia prawa. Czy jednak jest to rozsądne i bezpieczne? Na to pytanie należy odpowiedzieć sobie samemu.

Jazda po alkoholu na rowerze

Jakiś czas temu ustawodawca zdecydował, że jazda po alkoholu na rowerze, niezależnie od jego stężenia, nie stanowi przestępstwa. Prawdopodobnie, decyzja ta wynikała z ekonomiki procesowej. Wobec złapanego rowerzysty, który jechał rowerem w stanie nietrzeźwości, należało przeprowadzić pełne postępowanie karne, a sprawy opierały się o sąd. Obecnie, jazda rowerem w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości stanowi zawsze wykroczenie. Sprawa taka trafia do sądu wyłącznie w sytuacji, w której rowerzysta nie przyjmie mandatu.

Jazda po alkoholu – jakie kary grożą?

Kara za jazdę po alkoholu jest uzależniona od tego, czy mówimy o wykroczeniu, czy przestępstwie.

Kara za prowadzenie w stanie po spożyciu alkoholu

W przypadku stanu po spożyciu alkoholu, czy kwalifikowany jest jako wykroczenie. Sprawca powinien się liczyć z grzywną nie niższą, niż 50 zł, a górna granica może wynieść nawet 5000 zł. W określonych przypadkach, zamiast mandatu, sprawa może trafić do sądu. W wyroku sąd może orzec karę aresztu. Areszt trwa najkrócej 5 dni, a najdłużej 30 dni.

Te same kary mogą spotkać rowerzystę poruszającego się rowerem w stanie po spożyciu alkoholu, lub w stanie nietrzeźwości.

Ponadto, wobec kierującego pojazdem mechanicznym, orzeka się zakaz prowadzenia takich pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Kierowca samochodu musi się również liczyć z otrzymaniem punktów karnych.

Kara za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości

O wiele poważniejsze konsekwencje niesie za sobą jazda po alkoholu w sytuacji, kiedy alkomat wskaże stan nietrzeźwości. Sąd może wówczas sięgnąć po karę grzywny, karę ograniczenia wolności bądź karę pozbawienia wolności w wysokości do 2 lat.

Z przestępstwem prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości związane są również określone środki karne. W pierwszej kolejności, zwracam uwagę na zakaz prowadzenia pojazdów na czas nie krótszy, niż 3 lata. Ponadto, w wyroku znajdzie się również postanowienie o świadczeniu na rzecz Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej. Sprawca przestępstwa z art. 178a par. 1 k.k. będzie obciążony kwotą takiego świadczenia w wysokości co najmniej 5 000 zł.

Powyższe kary i środki karne są jeszcze surowsze w przypadku przewidzianej w art. 178a par. 4 recydywy.

Jazda po alkoholu – inne konsekwencje

Powyżej wskazałam na kary i środki karne przewidziane za jazdę na podwójnym gazie, jeśli sprawca nie spowodował żadnego wypadku. Jeśli jednak w wyniku stanu nietrzeźwości doszło do wypadku, sprawca powinien liczyć się nie tylko z surowszymi konsekwencjami karnymi. Jazda po alkoholu i spowodowany wówczas wypadek lub kolizja pociągają również szereg skutków cywilnoprawnych.

Po pierwsze, OC nie chroni pijanego kierowcy. Dotyczy to zarówno jazdy po spożyciu alkoholu, jak i stanu nietrzeźwości. W praktyce oznacza to, że ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanemu należne mu odszkodowanie i zadośćuczynienie, ale następnie zwróci się z roszczeniem regresowym do sprawcy. W wyniku tego, odszkodowanie i zadośćuczynienie faktycznie obciążą pijanego kierowcę.

Po drugie, podobnie jak OC, tak i AC nie przysługuje takiemu kierującemu. Kierowca nie może zatem żądać od ubezpieczyciela, z którym miał zawartą umowę ubezpieczenia autocasco, wypłaty odszkodowania za uszkodzenia własnego pojazdu.

Podsumowanie

Wsiadanie za kierownicę pod wpływem alkoholu może mieć dalekosiężne konsekwencje. Dotyczy to zarówno sfery prawnokarnej, jak i cywilnoprawnej. Co jednak najważniejsze, narażamy w ten sposób życie swoje, swoich bliskich czy osób postronnych. Żadne zaostrzenia kary nie przyniosą rezultatu tak długo, jak długo sami nie uświadomimy sobie stwarzanego zagrożenia.

Zainteresował Cię ten artykuł, a może masz związane z nim pytania? Jeśli tak, to zapraszam Cię do zostawienia komentarza lub do udostępnienia wpisu w mediach społecznościowych.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on google

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz poprzednie artykuły:
rozłożenie grzywny na raty

Rozłożenie grzywny na raty

Mimo, że kara grzywny jest karą wolnościową, to ze względu na swoją wysokość może nieraz stanowić poważną dolegliwość dla skazanego. Nadmienię, że zgodnie z art.

Read More »
adwokat Lublin 4 lata kancelarii

4 lata Kancelarii!

Dzisiaj będzie prywata na blogu 🙂 Dokładnie 4 lata temu, 16 października 2017 roku w CEiDG została zarejestrowana Kancelaria Adwokacka Adwokat Małgorzata Pietrzak. Można zapytać:

Read More »

Adwokat Lublin

Kancelaria Adwokacka Adwokat Małgorzata Pietrzak świadczy pomoc prawną na lubelskim rynku od 2017 roku. Jej celem jest zapewnienie usług prawnych na jak najwyższym poziomie, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla przedsiębiorców.

Adwokat Lublin - dane

NIP: 712-334-92-64

REGON: 368502239

Rachunek bankowy: mBank

18 1140 2004 0000 3402 7714 8146


Adwokat Lublin - dojazd