adwokat Lublin Małgorzata Pietrzak

Adwokat Małgorzata Pietrzak jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W 2017 roku, po odbyciu aplikacji adwokackiej, otworzyła własną Kancelarię Adwokacką w Lublinie.

Pamiętaj, że czytany artykuł nie stanowi porady prawnej w rozumieniu ustawy Prawo o adwokaturze! 
Wpis jest oparty na stanie prawnym obowiązującym w chwili jego publikacji.

Kancelaria adwokacka – co ją wyróżnia na rynku usług prawniczych?

dlaczego warto korzystać z pomocy adwokata

Nierzetelny kontrahent nie zapłacił za usługę? Ubezpieczyciel zaniżył wysokość odszkodowania? A może nieuczciwy najemca zalega z czynszem? W życiu możemy spotkać się z różnymi problemami natury prawnej i będziemy potrzebować pomocy profesjonalisty. Na rynku funkcjonuje tak wiele podmiotów oferujących usługi prawne, że wybór dobrego specjalisty może przyprawić o ból głowy. Wachlarz możliwości jest szeroki: kancelarie prawne / prawnicze, kancelarie antywindykacyjne, kancelarie odszkodowawcze czy wreszcie kancelaria adwokacka lub radcowska. Jeśli zastanawiasz się  jak jest różnica między wspomnianymi podmiotami, a także dlaczego kancelaria adwokacka wyróżnia się na ich tle, to dzisiejszy artykuł powinien rozwiać Twoje wątpliwości.

Adwokat – czyli kto?

Na samym początku należy wyjaśnić kim jest adwokat oraz jakie szczególne kwalifikacji musi posiadać, aby wykonywać zawód.

Adwokat musiał w pierwszej kolejności ukończyć studia prawnicze. Jest to jednak zaledwie pierwszy krok do zdobycia uprawnień zawodowych. Najczęściej wybieraną drogą jest aplikacja adwokacka. Aplikant odbywa ją pod okiem doświadczonego adwokata, patrona. Aplikacja trwa 3 lata i w tym czasie aplikant nie tylko poszerza swoją wiedze teoretyczną, lecz również nabywa niezbędną praktykę w zakresie np. sporządzania pism, wniosków czy występowania przed sądami. Zanim jednak założy togę adwokacką, aplikanta czeka jeszcze egzamin państwowy składający się z 5 części, a po pomyślnym zdaniu wszystkich jego części – ślubowanie adwokackie.

Bardzo podobna jest ścieżka kariery radcy prawnego, dlatego, żeby nie komplikować zanadto artykułu, wspomnę jedynie, że radcowie mają bardzo podobne kwalifikacje i uprawnienia. Oczywiście, występuję pewne różnice między tymi zawodami, ale ich omówienie wymagałoby odrębnego artykułu.

Czy każdy prawnik to adwokat?

Na podstawie powyższego można wysnuć wniosek, że każdy adwokat to prawnik, ale nie każdy prawnik jest adwokatem. Warto wspomnieć, że tytuł „adwokat” pozostaje pod ochroną prawną. Oznacza to, że jedynie osoba, która uzyskała prawo do wykonywania zawodu i jest wpisana na listę adwokatów prowadzoną przez Naczelną Radę Adwokacką, może używać tego tytułu.

Z ochrony prawnej nie korzysta natomiast tytuł „prawnik”. Tym samym, może nim posługiwać zarówno absolwent studiów prawniczych, jak również każda inna osoba. Ponadto, nie istnieje żaden ogólnopolski rejestr prawników.

Czym różni się kancelaria adwokacka od kancelarii prawnej?

Podobnie jak tytuł „adwokat”, tak również nazwa „kancelaria adwokacka” podlega ochronie prawnej. Wobec tego, decydując się na usługi kancelarii adwokackiej możemy mieć pewność, że jest ona prowadzona przez adwokata, a zatem osobę z odpowiednio wysokimi kwalifikacjami zawodowymi. Owszem, w takiej kancelarii mogą być zatrudniane również osoby nieposiadające takich uprawnień (np. aplikanci adwokaccy, prawnicy, pracownicy sekretariatu), jednakże zawsze wykonują one swoje obowiązki pod nadzorem adwokata.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku kancelarii prawnych, odszkodowawczych czy antywindykacyjnych. Zdarza się, że osoby zajmujące się tam Twoją sprawą nigdy nawet nie studiowały prawa! Oznacza to, że może im brakować nie tylko wiedzy czy praktyki, lecz przede wszystkim, że nie będą mogły reprezentować Cię w sądzie. Jeśli zaistnieje konieczność skierowania sprawy na drogę sądową, taka kancelaria może działać jako pośrednik, zlecając Twoją sprawę zewnętrznej kancelarii adwokackiej czy radcowskiej. Co istotne, to nie Ty zdecydujesz któremu konkretnie adwokatowi będzie ona przekazana – kancelaria prawna podejmie tę decyzję za Ciebie.

Zasady etyki adwokackiej jako gwarant rzetelnego wykonania usługi

Z wykonywaniem zawodu adwokata wiąże się nie tylko  skomplikowana i długa droga uzyskania tytułu. W swojej codziennej pracy adwokat powinien również postępować z szeregiem wytycznych sformułowanych m.in. w tzw. kodeksie etyki adwokackiej. Na straży przestrzegania tych zasad stoi samorząd adwokacki, a ich nieprzestrzeganie może skutkować karami dyscyplinarnymi, w tym nawet wydaleniem z zawodu.

Ciągłe doskonalenie

Po pierwsze, adwokat musi nieustannie doskonalić swoje umiejętności. Izby adwokackie rozliczają swoich członków z tego obowiązku w ten sposób, że rocznie wymagają zdobycia określonej liczby punktów za szkolenia. Jak pewnie zdajesz sobie sprawę, przepisy prawne nieustannie się zmieniają. Dzięki wymogowi związanemu z poszerzaniem umiejętności możesz mieć pewność, że adwokat zawsze bazuje na aktualnej wiedzy.

Tajemnica adwokacka

Po drugie, adwokat jest zobowiązany do przestrzegania tajemnicy adwokackiej i tajemnicy obrończej. Powierzając adwokatowi informacje dotyczące życia prywatnego oraz biznesu możesz mieć pewność, że nie będzie rozpowszechniać uzyskanej wiedzy. Co ważne, obowiązek zachowania tajemnicy adwokackiej nie ustaje nawet mimo rozwiązania umowy z klientem.

Konflikt interesów

Po trzecie, adwokat nie może udzielić pomocy prawnej w przypadku występowania konfliktu interesów lub wcześniejszego udzielenia pomocy prawnej przeciwnikowi procesowemu. Dzięki rozumianej w ten sposób lojalności według klienta, możesz liczyć na to, że żadne przekazane w kancelarii adwokackiej informacje nie zostaną wykorzystane przeciwko Twoim interesom.

Ubezpieczenie adwokata

Po czwarte, każdy adwokat musi zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy udzielaniu pomocy prawnej. Co to oznacza? W przypadku nawet niezawinionego przez adwokata uchybienia podczas prowadzenia Twojej sprawy, możesz domagać się odszkodowania od ubezpieczyciela. Nie musisz zatem obawiać się co do wypłacalności adwokata.

Odpowiedzialność dyscyplinarna

Jak już wspomniano na wstępie tego paragrafu, każdy adwokat podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej. Jeśli zatem pojawi się jakikolwiek konflikt na linii między Tobą, klientem, a Twoim pełnomocnikiem, adwokatem, w relację może wkroczyć Izba Adwokacka. Samorząd może orzec, czy adwokat popełnił delikt dyscyplinarny, oraz wyciągnąć wobec niego konsekwencje.

Kancelaria prawnicze, odszkodowawcze czy antywindykacyjne nie podlegają tak surowym obwarowaniom. Nie mają również swoich samorządów, które kontrolowałyby rzetelność prowadzonych przez nich działań.

Na zakończenie

Różnic pomiędzy poszczególnymi podmiotami występującymi na rynku usług prawnych jest, rzecz jasna, znacznie więcej. Na ogół łączy je jedynie słowo „kancelaria” w nazwie. Myślę jednak, że po lekturze dzisiejszego wpisu już wiesz, jakie gwarancje zyskujesz, jeśli Twoją sprawę będzie prowadzić dobra kancelaria adwokacka.

Zainteresował Cię ten artykuł, a może masz związane z nim pytania? Jeśli tak, to zapraszam Cię do zostawienia komentarza lub do udostępnienia wpisu w mediach społecznościowych.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on google

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz poprzednie artykuły:
rozłożenie grzywny na raty

Rozłożenie grzywny na raty

Mimo, że kara grzywny jest karą wolnościową, to ze względu na swoją wysokość może nieraz stanowić poważną dolegliwość dla skazanego. Nadmienię, że zgodnie z art.

Read More »
adwokat Lublin 4 lata kancelarii

4 lata Kancelarii!

Dzisiaj będzie prywata na blogu 🙂 Dokładnie 4 lata temu, 16 października 2017 roku w CEiDG została zarejestrowana Kancelaria Adwokacka Adwokat Małgorzata Pietrzak. Można zapytać:

Read More »

Adwokat Lublin

Kancelaria Adwokacka Adwokat Małgorzata Pietrzak świadczy pomoc prawną na lubelskim rynku od 2017 roku. Jej celem jest zapewnienie usług prawnych na jak najwyższym poziomie, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla przedsiębiorców.

Adwokat Lublin - dane

NIP: 712-334-92-64

REGON: 368502239

Rachunek bankowy: mBank

18 1140 2004 0000 3402 7714 8146


Adwokat Lublin - dojazd