adwokat Lublin Małgorzata Pietrzak

Adwokat Małgorzata Pietrzak jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W 2017 roku, po odbyciu aplikacji adwokackiej, otworzyła własną Kancelarię Adwokacką w Lublinie.

Pamiętaj, że czytany artykuł nie stanowi porady prawnej w rozumieniu ustawy Prawo o adwokaturze! 
Wpis jest oparty na stanie prawnym obowiązującym w chwili jego publikacji.

Na czym polega kara ograniczenia wolności?

kara ograniczenia wolnosci

Katalog kar przewidzianych przez polskie prawo znajduje się w art. 32 k.k. Wśród nich znajdują się: grzywna, ograniczenie wolności, pozbawienie wolności, pozbawienie wolności na okres 25 lat oraz dożywotnie pozbawienie wolności. Wymienione kary można podzielić na dwie kategorie: wolnościowe, które nie wiążą się z izolacją sprawcy, oraz kary izolacyjne. Kara ograniczenia wolności należy do tej pierwszej kategorii. Mówiąc wprost: skazany przebywa w dalszym ciągu na wolności, jednak jak sama nazwa kary wskazuje, wolność ta podlega pewnym ograniczeniom.

Ile trwa kara ograniczenia wolności?

Zgodnie z art. 34 k.k., kara ograniczenia wolności orzekana na podstawie kodeksu karnego trwa najkrócej miesiąc, a najdłużej 2 lata. Ograniczenie wolności jest również przewidziane przez kodeks wykroczeń. W przypadku orzeczenia tej kary za wykroczenie, trwa ona miesiąc.

Na czym polega ograniczenie wolności?

Przepisy przewidują dwa warianty wykonywania kary ograniczenia wolności:

  • wykonywanie nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne,
  • potrącanie od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym.

Co istotne, wybór jednego z tych dwóch wariantów leży po stronie sądu. Co zatem znajdzie się w wyroku? Po pierwsze, wskazanie na jaki okres została orzeczona kara ograniczenia wolności. Po drugie, który wariant został wybrany. Jeśli sąd orzeknie, że ograniczenie wolności ma mieć charakter nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne, wówczas w wyroku powinno znaleźć się w jakim wymiarze miesięcznie skazany będzie ją wykonywał (od 20 do 40 godzin). Jeśli natomiast sąd orzeknie ograniczenie wolności polegające na potrącaniu z kwoty wynagrodzenia określonej sumy, wówczas wyrok wskaże procentową wysokość tej sumy.

Inne elementy kary ograniczenia wolności

Ograniczenie swobody korzystania z czasu wolnego lub też dysponowania swoim wynagrodzeniem to nie jedyne dolegliwości związane z karą ograniczenia wolności.

Skazany nie może również zmieniać miejsca stałego pobytu bez zgody sądu. Nie dotyczy to sytuacji, w której skazany podejmuje pracę lub naukę w pobliskiej miejscowości, ale codziennie wraca do miejsca swojego zamieszkania określonego w wyroku. Samowolna zmiana miejsca stałego pobytu będzie traktowana jako obligatoryjna przesłanka orzeczenia zastępczej kary pozbawienia wolności.

Ponadto, w toku odbywania kary, na skazanym ciąży obowiązek udzielania wyjaśnień o jej przebiegu. Wobec tego, skazany w każdym czasie ma obowiązek stawić się na żądanie sądu lub kuratora sądowego i złożyć odpowiednie wyjaśnienia. Informacje, które w ten sposób dostarcza skazany, mogą służyć zmianie nałożonych na niego obowiązków, zmniejszeniu liczby godzin nieodpłatnej pracy na cele społeczne, a nawet zwolnieniu od reszty kary. Jednocześnie, należy wyraźnie podkreślić, że uchylanie się od udzielania wyjaśnień może stanowić przesłankę orzeczenia zastępczej kary pozbawienia wolności.

Jeśli kara ograniczenia wolności polega na dokonywaniu potrąceń wynagrodzenia, skazany nie może bez zgody sądu rozwiązać umowy o pracę.

Zainteresował Cię ten artykuł, a może masz związane z nim pytania? Jeśli tak, to zapraszam Cię do zostawienia komentarza lub do udostępnienia wpisu w mediach społecznościowych.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on google

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz poprzednie artykuły:
rozłożenie grzywny na raty

Rozłożenie grzywny na raty

Mimo, że kara grzywny jest karą wolnościową, to ze względu na swoją wysokość może nieraz stanowić poważną dolegliwość dla skazanego. Nadmienię, że zgodnie z art.

Read More »
adwokat Lublin 4 lata kancelarii

4 lata Kancelarii!

Dzisiaj będzie prywata na blogu 🙂 Dokładnie 4 lata temu, 16 października 2017 roku w CEiDG została zarejestrowana Kancelaria Adwokacka Adwokat Małgorzata Pietrzak. Można zapytać:

Read More »

Adwokat Lublin

Kancelaria Adwokacka Adwokat Małgorzata Pietrzak świadczy pomoc prawną na lubelskim rynku od 2017 roku. Jej celem jest zapewnienie usług prawnych na jak najwyższym poziomie, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla przedsiębiorców.

Adwokat Lublin - dane

NIP: 712-334-92-64

REGON: 368502239

Rachunek bankowy: mBank

18 1140 2004 0000 3402 7714 8146


Adwokat Lublin - dojazd