Specjalizacje

Prowadzona przeze mnie Kancelaria Adwokacka świadczy usługi zarówno na rzecz klientów indywidualnych, jak również przedsiębiorców, fundacji i stowarzyszeń. W ramach swojej pracy udzielam porad prawnych, sporządzam opinie prawne, reprezentuję klientów w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym oraz przygotowuję treść umów.

W obecnych czasach poszczególne gałęzie prawa cechuje daleko posunięta specjalizacja i szczegółowość regulacji, wobec tego nie sposób wymienić wszystkich aspektów, w których mogę Ci pomóc.

separator2

Prawo cywilne

To szeroka i zróżnicowana gałąź prawa, w ramach której uregulowano m.in. zdolność prawną, zdolność do czynności prawnych, własność, posiadanie, dziedziczenie oraz różnorodne umowy.

Model of house and gavel. Real estate law concept.
 • zniesienie współwłasności
 • wydanie własności, w tym sprawy o eksmisję
 • ochrona posiadania
 • zasiedzenie
 • negocjowanie i sporządzanie umów
 • pozew o zapłatę i inne roszczenia wynikające z umów
 • ochrona konsumenta
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu czynów niedozwolonych
 • sprawy o przyznanie renty
 • stwierdzenie nabycia dziedziczenia i odrzucenie spadku
 • niegodność dziedziczenia
 • zachowek
 • dział spadku
separator2
prawo rodzinne adwokat lublin

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne stanowi właściwie część prawa cywilnego, jednakże ze względu na pewne odmienności proceduralne, poświęcam im oddzielną część mojej oferty.

 • rozwód i separacja
 • zasądzenie alimentów
 • uchylenie obowiązku alimentacyjnego
 • władza rodzicielska
 • kontakty z dzieckiem
 • podział majątku wspólnego
separator2

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Dochodzenie roszczeń z zakresu prawa pracy odbywa się w postępowaniu cywilnym, jednak kodeks postępowania cywilnego wyodrębnia szczególny tryb dla tego typu spraw.

Female notary stamping agreement, company secretary, official document, validity.
 • mobbing
 • dyskryminacja w zatrudnieniu
 •  bezpodstawne wypowiedzenie umowy o pracę
 • pozew o zaległe wynagrodzenie
 • roszczenia z tytułu wypadku przy pracy
 • umowa o zakazie konkurencji

rozwód lublin adwokat kancelaria adwokacka adwokat zachowek adwokat obrońca lublin adwokat prawo pracy pozew o rozwód kontakty z dzieckiem

Prawo karne

Jako adwokat pomagam nie tylko na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego, lecz również później, na etapie postępowania wykonawczego.

Metal handcuffs and judge gavel on the dark background.
 • reprezentacja pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych
 • obrona oskarżonych w postępowaniu karnym
 • obrona obwinionych w postępowaniu o wykroczenia
 • dozór elektorniczny
 • odroczenie wykonania kary
 • przerwa w karze
 • przedterminowe warunkowe zwolnienie
Employees are managing documents at the office.

Prawo administracyjne

To trzecia z gałęzi prawa. Reguluje stosunki między państwem a jego obywatelami. W ramach prawa administracyjnego można wyróżnić np.: prawo budowlane czy prawo pomocy społecznej.

 • reprezentacja klientów przed organami administracji 
 • sporządzanie odwołań do SKO
 • skarga do WSA
 • skarga kasacyjna do NSA

Usługi dla przedsiębiorców

Niezależnie od formy, w jakiej prowadzisz swoją działalność, jej przedmiotu czy rozmiaru, możesz liczyć na moje usługi! Jako adwokat pomogę Ci w procesie o zapłatę przeciwko kontrahentowi, a jeśli zechcesz, będę prowadzić stałą obsługę prawną Twojego przedsiębiorstwa.

obsługa prawna firm
 • procesy gospodarcze
 • elektroniczne postępowanie upominawcze
 • stała obsługa prawna
 • konsultacja w zakresie umów o pracę
 • rejestracja spółki

Nie znalazłeś tego, czego szukasz?

Rejestracja stowarzyszenia czy fundacji? A może sprawy o uprowadzenie rodzicielskie?

Nawet jeśli powyżej nie znalazłeś interesującej Cię usługi – zapraszam do kontaktu. Na pewno pomogę Ci znaleźć rozwiązanie!