adwokat Lublin Małgorzata Pietrzak

Adwokat Małgorzata Pietrzak jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W 2017 roku, po odbyciu aplikacji adwokackiej, otworzyła własną Kancelarię Adwokacką w Lublinie.

Pamiętaj, że czytany artykuł nie stanowi porady prawnej w rozumieniu ustawy Prawo o adwokaturze! 
Wpis jest oparty na stanie prawnym obowiązującym w chwili jego publikacji.

Orzeczenie z omówieniem – rozwód

kancelaria adwokacka lublin orzeczenie z omowieniem

Dzisiaj zapraszam na nową serię na blogu: Orzeczenie z omówieniem. Będę w niej prezentować orzeczenia sądów powszechnych, które moim zdaniem zasługują na uwagę. Dzisiaj pochylę się nad orzeczeniem w sprawie o rozwód. Czy nowy związek jednego z małżonków zawsze będzie stanowił podstawę przypisania mu winy w rozwodzie?

Nowy związek małżonka

Zgodnie z art. 23 k.r.o., małżonkowie są zobowiązani do wzajemnej wierności. Zdrada małżeńska to jeden z powodów rozpadu małżeństwa. Może być ona również podstawą przypisania jednej ze stron winy za rozkład pożycia małżeńskiego.

Małżeństwa rozpadają się z różnych przyczyn. Czasami są to konflikty dotyczące wspólnych inwestycji, innym razem- brak porozumienia w kwestii wychowania wspólnych dzieci. W ciągu kolejnych lat, nieporozumienia mogą przybierać na sile, a skłóceni małżonkowie oddalają się od siebie. Skutkiem takich zachować może być, choć nie musi, faktyczna separacja.

Przypuśćmy więc, że między stronami wystąpiła separacja faktyczna i ustały wszelkie więzi: emocjonalna, gospodarcza i fizyczna. Czy wówczas nawiązanie nowej znajomości i związanie się z inną osobą będzie stanowiło podstawę przypisania winy?

Odpowiedzią na tak postawione pytanie jest wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 września 2000 roku (IV CKN 112/00). SN stwierdził, że jeśli jeden z małżonków związał się z inną osobą już po wystąpieniu zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, to nie stanowi to podstawy przypisania mu winy.

Czy nowy związek małżonka zawsze stanowi podstawę przypisania mu winy?

Oczywiście, powyższe orzeczenie znajdzie swoje zastosowanie również wówczas, gdy nowy związek jednego z małżonków powstanie już w trakcie postępowania o rozwód. Przypomnę, sąd może orzec rozwód wówczas, gdy wystąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Skoro zatem zaistniały przesłanki uzasadniające złożenie pozwu, to nowy związek małżonka już wytoczeniu powództwa, co do zasady, nie ma znaczenia dla ustalenia winy w rozwodzie.

Zainteresował Cię ten artykuł, a może masz związane z nim pytania? Jeśli tak, to zapraszam Cię do zostawienia komentarza lub do udostępnienia wpisu w mediach społecznościowych.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on google

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz poprzednie artykuły:
rozłożenie grzywny na raty

Rozłożenie grzywny na raty

Mimo, że kara grzywny jest karą wolnościową, to ze względu na swoją wysokość może nieraz stanowić poważną dolegliwość dla skazanego. Nadmienię, że zgodnie z art.

Read More »
adwokat Lublin 4 lata kancelarii

4 lata Kancelarii!

Dzisiaj będzie prywata na blogu 🙂 Dokładnie 4 lata temu, 16 października 2017 roku w CEiDG została zarejestrowana Kancelaria Adwokacka Adwokat Małgorzata Pietrzak. Można zapytać:

Read More »

Adwokat Lublin

Kancelaria Adwokacka Adwokat Małgorzata Pietrzak świadczy pomoc prawną na lubelskim rynku od 2017 roku. Jej celem jest zapewnienie usług prawnych na jak najwyższym poziomie, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla przedsiębiorców.

Adwokat Lublin - dane

NIP: 712-334-92-64

REGON: 368502239

Rachunek bankowy: mBank

18 1140 2004 0000 3402 7714 8146


Adwokat Lublin - dojazd