adwokat Lublin Małgorzata Pietrzak

Adwokat Małgorzata Pietrzak jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W 2017 roku, po odbyciu aplikacji adwokackiej, otworzyła własną Kancelarię Adwokacką w Lublinie.

Pamiętaj, że czytany artykuł nie stanowi porady prawnej w rozumieniu ustawy Prawo o adwokaturze! 
Wpis jest oparty na stanie prawnym obowiązującym w chwili jego publikacji.

Orzeczenie z omówieniem – tymczasowe aresztowanie

kancelaria adwokacka lublin orzeczenie z omowieniem

Tymczasowe aresztowanie to jeden ze środków zapobiegawczych, a więc takich, które mają na celu zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania. Jest jednocześnie najbardziej dotkliwy z nich wszystkich, bowiem związany jest z pozbawieniem podejrzanego lub oskarżonego wolności. Tymczasowe aresztowanie polega na umieszczeniu podejrzanego w areszcie śledczym oraz odizolowaniu go od świata zewnętrznego.

Zasady stosowania tymczasowego aresztowania

Organy ścigania stosują środki zapobiegawcze w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania. Wyjątkowo, można po nie sięgnąć w celu zapobiegnięcia popełnieniu przez oskarżonego nowego, ciężkiego przestępstwa. Co ważne, środki zapobiegawcze orzeka się wyłącznie wobec osób, wobec których wydane zostało postanowienie o przedstawieniu zarzutów.

Powyżej wymieniłam przesłanki ogólne stosowania środków zapobiegawczych. O ile o poręczeniu majątkowym czy dozorze policyjnym może decydować prokurator, o tyle decyzja o zastosowaniu tymczasowego aresztowania należy wyłącznie do sądu. Aby jednak sąd mógł zastosować areszt tymczasowy, muszą być spełnione nie tylko wymienione już przesłanki ogólne. Przepisy kodeksu postępowania karnego formułują również przesłanki szczególne. Wymienia je art. 258 k.p.k.

Dzisiaj skupię się tylko na jednej z nich. Mianowicie, można zastosować areszt tymczasowy jeśli zachodzi uzasadniona obawa ucieczki lub ukrycia się oskarżonego, zwłaszcza wtedy gdy nie można ustalić jego tożsamości albo nie ma on w kraju stałego miejsca pobytu.

Adres zameldowania a tymczasowe aresztowanie

Wbrew pojawiającym się tu i ówdzie opiniom, że obowiązek meldunkowy został zniesiony, on w dalszym ciągu istnieje. Wprawdzie stracił na znaczeniu, jakie miał w epoce PRL-u. Wciąż jednak, na podstawie adresu zameldowania, właściwe organy państwowe m.in. układają spisy wyborców.

Upraszczając, adres zameldowania pełni ważną rolę z punktu widzenia prawa administracyjnego. W prawie cywilnym funkcjonuje jednak pojęcie miejsce zamieszkania, czyli miejscowość, w którym dana osoba przebywa z zamiarem pobytu stałego.

Przypominam, że podczas przesłuchania, czy to świadka, czy też podejrzanego, organy ścigania pytają o adres zamieszkania. Obowiązkiem osoby przesłuchiwanej jest wskazanie takiego adresu, pod którym można ją zastać i gdzie będzie odbierać korespondencję. Z punktu widzenia prawidłowego toku postępowania, adres zameldowania nie ma większego znaczenia. Jeśli nie pokrywa się on z miejscem zamieszkania, należy wskazać adres, pod którym oskarżonego można zastać. W sytuacji, w której oskarżony, jak miejsce swojego przebywania, podał adres zameldowania, ale tam nie przebywa, takie zachowanie można traktować jako utrudnianie postępowania i może to stanowić przesłankę stosowania tymczasowego aresztowania.

Tymczasowe aresztowanie: wskazanie adresu zameldowania jako miejsca, gdzie przebywa oskarżony, i faktyczne nieprzebywanie pod tym adresem może być uznane za uchylanie się od wymiaru sprawiedliwości.

Zainteresował Cię ten artykuł, a może masz związane z nim pytania? Jeśli tak, to zapraszam Cię do zostawienia komentarza lub do udostępnienia wpisu w mediach społecznościowych.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on google

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz poprzednie artykuły:
rozłożenie grzywny na raty

Rozłożenie grzywny na raty

Mimo, że kara grzywny jest karą wolnościową, to ze względu na swoją wysokość może nieraz stanowić poważną dolegliwość dla skazanego. Nadmienię, że zgodnie z art.

Read More »
adwokat Lublin 4 lata kancelarii

4 lata Kancelarii!

Dzisiaj będzie prywata na blogu 🙂 Dokładnie 4 lata temu, 16 października 2017 roku w CEiDG została zarejestrowana Kancelaria Adwokacka Adwokat Małgorzata Pietrzak. Można zapytać:

Read More »

Adwokat Lublin

Kancelaria Adwokacka Adwokat Małgorzata Pietrzak świadczy pomoc prawną na lubelskim rynku od 2017 roku. Jej celem jest zapewnienie usług prawnych na jak najwyższym poziomie, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla przedsiębiorców.

Adwokat Lublin - dane

NIP: 712-334-92-64

REGON: 368502239

Rachunek bankowy: mBank

18 1140 2004 0000 3402 7714 8146


Adwokat Lublin - dojazd