adwokat Lublin Małgorzata Pietrzak

Adwokat Małgorzata Pietrzak jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W 2017 roku, po odbyciu aplikacji adwokackiej, otworzyła własną Kancelarię Adwokacką w Lublinie.

Pamiętaj, że czytany artykuł nie stanowi porady prawnej w rozumieniu ustawy Prawo o adwokaturze! 
Wpis jest oparty na stanie prawnym obowiązującym w chwili jego publikacji.

Pozew o zachowek

pozew o zachowek

W poprzednim wpisie opisałam na czym polega wydziedziczenie. Żeby jednak w pełni zrozumieć tę instytucję, powinno się zacząć od wyjaśnienia czym jest zachowek.

Swoboda testowania - na czym polega?

Zgodnie z przepisami, testator dysponuje swobodą testowania, wobec czego może dowolnie rozdysponować swoim majątkiem. Wynika z tego, że spadkodawca może przepisać cały swój majątek nawet na rzecz osób trzecich, z pominięciem najbliższych. 

Prawo do zachowku - komu przysługuje?

Opisana w poprzednim akapicie zasada swobody testowania doznaje jednak pewnego ograniczenia. Tym ograniczeniem jest zachowek

Zgodnie z art. 991 par. 1 zachowek przysługuje zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy. Przepis ustanawia więc dosyć wąski katalog osób uprawnionych.

Rozważając treść przepisu, można sobie zadać pytanie: co to znaczy, że ktoś byłby powołany do spadku z ustawy? Żeby jak najlepiej to wyjaśnić, najlepiej posłużyć się przykładem.

grafika kolejność dziedziczenia

Załóżmy, że w chwili śmierci spadkodawcy wciąż żyła jego matka, żona oraz dziecko. Spadkodawca przepisał cały swój majątek na dziecko. Komu będzie przysługiwało roszczenie o zachowek? W tej sytuacji- wyłącznie żonie, ponieważ matka spadkodawcy w powyższej sytuacji nie dziedziczyłaby po synu na mocy ustawy.

Uogólniając, każdorazowo należy zbadać dwie kwestie:

  • czy dana osoba należy do kręgu zstępnych, jest współmałżonkiem lub rodzicem testatora?
  • czy, gdyby spadkodawca nie sporządził testamentu, dziedziczyłaby z mocy ustawy?

W jakie wysokości należy się zachowek?

Osobom uprawnionym do zachowku przysługuje on w wysokości części udziału, który przysługiwałby im z mocy ustawy. Część ta wynosi:

  • 2/3 – jeśli uprawniony jest stale niezdolny do pracy lub małoletni,
  • 1/2 – w pozostałych przypadkach.

Wróćmy zatem do grafiki przedstawionej w poprzednim artykule.

pominięcie w testamencie i zachowek

Zakładając, że testator zostawił wyłącznie troje spadkobierców – swoje dzieci, to w przypadku dziedziczenia ustawowego Spadkobierca 2 dziedziczyłby 1/3 majątku spadkodawcy. Jeśli natomiast Spadkodawca całość majątku przepisał na pozostałe swoje dzieci i pominął Spadkobiercę 2 w testamencie, wówczas Spadkobierca 2 może dochodzić zachowku w wysokości 1/6.

Pozew o zachowek - wartość przedmiotu sporu

Zanim wytoczymy powództwo o zachowek, należy zliczyć wszelkie mienie otrzymane od spadkodawcy, w tym:

  • część spadku, do której dziedziczenia został powołany uprawniony,
  • uczynione przez spadkodawcę zapisy testamentowe na rzecz spadkobiercy,
  • otrzymane od spadkodawcy darowizny.
Dopiero jeśli suma powyższego nie jest pokrywa w całości wysokości należnego uprawnionemu zachowku, może wówczas wystąpić wobec spadkobiercy z roszczeniem o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku lub jego uzupełnienia.

Zainteresował Cię ten artykuł, a może masz związane z nim pytania? Jeśli tak, to zapraszam Cię do zostawienia komentarza lub do udostępnienia wpisu w mediach społecznościowych.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on google

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz poprzednie artykuły:
rozłożenie grzywny na raty

Rozłożenie grzywny na raty

Mimo, że kara grzywny jest karą wolnościową, to ze względu na swoją wysokość może nieraz stanowić poważną dolegliwość dla skazanego. Nadmienię, że zgodnie z art.

Read More »
adwokat Lublin 4 lata kancelarii

4 lata Kancelarii!

Dzisiaj będzie prywata na blogu 🙂 Dokładnie 4 lata temu, 16 października 2017 roku w CEiDG została zarejestrowana Kancelaria Adwokacka Adwokat Małgorzata Pietrzak. Można zapytać:

Read More »

Adwokat Lublin

Kancelaria Adwokacka Adwokat Małgorzata Pietrzak świadczy pomoc prawną na lubelskim rynku od 2017 roku. Jej celem jest zapewnienie usług prawnych na jak najwyższym poziomie, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla przedsiębiorców.

Adwokat Lublin - dane

NIP: 712-334-92-64

REGON: 368502239

Rachunek bankowy: mBank

18 1140 2004 0000 3402 7714 8146


Adwokat Lublin - dojazd