adwokat Lublin Małgorzata Pietrzak

Adwokat Małgorzata Pietrzak jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W 2017 roku, po odbyciu aplikacji adwokackiej, otworzyła własną Kancelarię Adwokacką w Lublinie.

Pamiętaj, że czytany artykuł nie stanowi porady prawnej w rozumieniu ustawy Prawo o adwokaturze! 
Wpis jest oparty na stanie prawnym obowiązującym w chwili jego publikacji.

Pokrzywdzony w postępowaniu karnym

adwokat pełnomocnik pokrzywdzonego analizujący akta sprawy i przepisy

Dzisiaj rozpoczynam nową serię na blogu: Pytania i odpowiedzi. Na pierwszy ogień idzie pokrzywdzony w postępowaniu karnym. Jeśli chcesz się dowiedzieć kim jest pokrzywdzony, jakie prawa ma pokrzywdzony, czy pokrzywdzony może mieć pełnomocnika oraz jak może Ci pomóc pełnomocnik pokrzywdzonego, to zapraszam Cię do lektury.

adwokat pełnomocnik pokrzywdzonego analizujący akta sprawy i przepisy
Adwokat może występować w sprawie karnej jako pełnomocnik pokrzywdzonego

Kim jest pokrzywdzony?

Na co dzień sobie tego nie uświadamiamy, ale każdy z nas może paść ofiarą przestępstwa. Nie chodzi tu wyłącznie o brutalne lub umyślne czyny, np. pobicie, rozbój czy oszustwo, lecz również przestępstwa nieumyślne, jak spowodowanie wypadku drogowego. Ponadto, przestępstwo nie zawsze musi wiązać się z faktycznym wystąpieniem negatywnego skutku dla pokrzywdzonego.

Zgodnie z kodeksową definicją, pokrzywdzony to osoba fizyczna lub osoba prawna (spółka kapitałowa, fundacja, stowarzyszenie), której dobro zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo.

Bezpośrednie naruszenie dobra polega na tym, że pokrzywdzony realnie odczuwa negatywne skutki przestępstwa, np. odniósł obrażenia w wypadku drogowym. Nieco inaczej wygląda kwestia narażenia dobra prawnie chronionego. Przykładem jest przestępstwo z art. 161 par. 1 k.k., tj. narażenie na zarażenie wirusem HIV. W tym przypadku nie musi dojść do faktycznego zarażenia pokrzywdzonego, a jedynie narażenie na takie niebezpieczeństwo.

Czy spółka może być pokrzywdzonym w postępowaniu karnym?

Oczywiście! Spółki kapitałowe (spółka akcyjna, sp. z ograniczoną odpowiedzialnością) są osobami prawnymi, więc zgodnie z poprzednim akapitem, mogą być pokrzywdzonymi.

Również spółki osobowe (spółka partnerska, spółka jawna, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna) mogą występować w postępowaniu jako pokrzywdzony. Wynika to z treści art. 49 par. 2 k.p.k. zgodnie z którym pokrzywdzonym może być jednostka organizacyjna, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną.

Jakimi przestępstwami może zostać pokrzywdzona spółka? Na pewno nie ma zamkniętego katalogu takich przestępstw. W dużej mierze są to przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w rozdziale XXXVI kodeksu karnego, ale nie tylko. Spółka może też paść ofiarą przestępstwa oszustwa, kradzieży, fałszerstwa.

Ponadto, spółki mogą być pokrzywdzone w wyniku przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego, np. pomówienia.

Czy pokrzywdzony może mieć pełnomocnika?

Pokrzywdzony może ustanowić pełnomocnika.

Zgodnie z art. 87 par. 1, strona inna niż oskarżony może ustanowić pełnomocnika.

Kto może być pełnomocnikiem pokrzywdzonego?

Pełnomocnikiem pokrzywdzonego może być adwokat, radca prawny lub (jeśli pokrzywdzonym jest Skarb Państwa) radca Prokuratorii Generalnej Skarby Państwa.

Doświadczony adwokat specjalizujący się w prawie karnym nie tylko pomoże ograniczyć stres związany z udziałem w postępowaniu. Przede wszystkim, jako pełnomocnik pokrzywdzonego, będzie służył fachową pomocą, dzięki której interes prawny klienta będzie należycie chroniony.

Jakie prawa ma pokrzywdzony?

Zawiadomienie o przestępstwie

Przede wszystkim pokrzywdzony (ale nie tylko on) może złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Może zredagować je na piśmie sam, lub zlecić jego napisanie kancelarii adwokackiej. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa można również złożyć ustnie do protokołu.

Nie w każdej sprawie takie zawiadomienie, pochodzące od pokrzywdzonego, jest konieczne. W przypadku niektórych przestępstw (np. wspomnianego wypadku komunikacyjnego) obecna na miejscu zdarzenia Policja wszczyna dochodzenie z urzędu.

Wniosek o przeprowadzenie dowodu

Pokrzywdzony może, a w niektórych przypadkach wręcz powinien, składać wnioski o przeprowadzenie określonych dowodów w sprawie

Wprawdzie przepisy kodeksu postępowania karnego formułują zasadę działania organów ścigania z urzędu, jednak nie w każdej sprawie czynności podejmowane przez Prokuraturę lub Policję są wystarczające. Ponadto, należy mieć na uwadze, że nieraz pokrzywdzony dysponuje najlepszą wiedzą o dowodach potwierdzających popełnienie przestępstwa. Mogą to być fotografie, nagrania monitoringu, dowody rzeczowe w postaci uszkodzonych przedmiotów, zeznania świadków i wiele innych. Jeśli pokrzywdzony korzysta z pomocy pełnomocnika, to adwokat z całą pewnością doradzi w jaki sposób można wykazać popełnienie przestępstwa przez konkretnego sprawcę.

Zażalenie na odmowę wszczęcia postępowania lub umorzenie postępowania

Co zrobić, kiedy policja odmawia wszczęcia dochodzenia albo otrzymujemy postanowienie o umorzeniu  śledztwa? Sprawa nie jest zamknięta! Pokrzywdzony może złożyć zażalenie na odmowę wszczęcia postępowania lub zażalenie na umorzenie postępowania. Pisma te są w pewnym stopniu sformalizowane i nieraz wymagają wyboru odpowiedniej argumentacji, dlatego warto zdać się na pomoc prawną adwokata. Prawnik fachowo oceni jakie są szanse na pomyślne rozpatrzenie zażalenia oraz sporządzi odpowiedni dokument.

Jakie błędy popełniają pokrzywdzeni?

Najpoważniejszym błędem popełnianym przez pokrzywdzonych jest brak oświadczenia o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu przed sądem. Wynika on często z niedokładnego zapoznania się z pouczeniem doręczonym przez sąd lub też z niewiedzy, jakie uprawnienia ma oskarżyciel posiłkowy. W efekcie, brak takiego oświadczenia zamyka pokrzywdzonemu możliwość m.in. złożenia apelacji! Jednak temu tematowi będzie poświęcony odrębny wpis, na który już dziś zapraszam.

Dlaczego warto korzystać z pomocy adwokata?

Jak już wspomniałam, co do zasady to na organach ścigania leży obowiązek zbierania dowodów i prowadzenia postępowania. W wielu jednak sprawach, doświadczony adwokat pomoże wybrać strategię procesową oraz wskazać odpowiednie dowody. Ponadto, kancelaria adwokacka będzie czuwać nad przebiegiem sprawy i wnosić zażalenia na niekorzystne rozstrzygnięcia w toku postępowania.

Zainteresował Cię ten artykuł, a może masz związane z nim pytania? Jeśli tak, to zapraszam Cię do zostawienia komentarza lub do udostępnienia wpisu w mediach społecznościowych.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on google

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz poprzednie artykuły:
rozłożenie grzywny na raty

Rozłożenie grzywny na raty

Mimo, że kara grzywny jest karą wolnościową, to ze względu na swoją wysokość może nieraz stanowić poważną dolegliwość dla skazanego. Nadmienię, że zgodnie z art.

Read More »
adwokat Lublin 4 lata kancelarii

4 lata Kancelarii!

Dzisiaj będzie prywata na blogu 🙂 Dokładnie 4 lata temu, 16 października 2017 roku w CEiDG została zarejestrowana Kancelaria Adwokacka Adwokat Małgorzata Pietrzak. Można zapytać:

Read More »

Adwokat Lublin

Kancelaria Adwokacka Adwokat Małgorzata Pietrzak świadczy pomoc prawną na lubelskim rynku od 2017 roku. Jej celem jest zapewnienie usług prawnych na jak najwyższym poziomie, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla przedsiębiorców.

Adwokat Lublin - dane

NIP: 712-334-92-64

REGON: 368502239

Rachunek bankowy: mBank

18 1140 2004 0000 3402 7714 8146


Adwokat Lublin - dojazd