adwokat Lublin Małgorzata Pietrzak

Adwokat Małgorzata Pietrzak jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W 2017 roku, po odbyciu aplikacji adwokackiej, otworzyła własną Kancelarię Adwokacką w Lublinie.

Pamiętaj, że czytany artykuł nie stanowi porady prawnej w rozumieniu ustawy Prawo o adwokaturze! 
Wpis jest oparty na stanie prawnym obowiązującym w chwili jego publikacji.

Przebaczenie w prawie spadkowym

prawo spadkowe adwokat lublin

W poprzednich wpisach omówiłam tematykę wydziedziczenia oraz niegodności dziedziczenia. Ich wspólnym skutkiem jest to, że powodują one odsunięcie spadkobiercy od spadku jako sankcję za jego ocenione krytycznie zachowanie. Czy spadkobierca może w jakiś sposób bronić się przed skutkami wydziedziczenia lub niegodności? Tak. Dzisiaj przedstawiam instytucję, jaką jest przebaczenie w prawie spadkowym

Przebaczenie w kodeksie cywilnym

Kodeks cywilny w dwóch miejscach mówi o przebaczeniu- w kontekście niegodności dziedziczenia oraz wydziedziczenia. Jak należy rozumieć przebaczenie w prawie spadkowym? Odpowiedź brzmi: podobnie, jak w znaczeniu potocznym. Jest to zatem akt emocjonalny i uczuciowy, oznaczający puszczenie w niepamięć doznanych krzywd.

Forma przebaczenia

Co istotne, przepisy nie wymagają żadnej specjalnej formy przebaczenia. Spadkodawca nie musi zatem potwierdzać aktu przebaczenia na piśmie, ani też oświadczać o tym świadkom. Przebaczenie może mieć również formę dorozumianą, kiedy przebaczający tylko i wyłącznie swoim zachowaniem daje do zrozumienia, że nie ma żalu wobec spadkodawcy. Przykładowo, możemy sobie wyobrazić, że spadkodawca wydziedziczył swoje dziecko i wskazał jako przyczynę brak kontaktu i troski z jego strony. Jeśli więc już po sporządzeniu testamentu kontakt ten został ponownie nawiązany, a dziecko zatroszczyło się o rodzica i rodzic taką pomoc przyjął, możemy mówić o przebaczeniu.

Rzecz jasna, brak określonej formy może powodować problemy na etapie postępowania sądowego, kiedy spadkobierca będzie chciał udowodnić, że doszło do przebaczenia.

Przebaczenie w prawie spadkowym – czy trzeba zmienić testament?

Powyżej wskazałam przykład wydziedziczenia, a potem przebaczenia wydziedziczonemu. Czy to oznacza, że spadkodawca musi odwołać lub zmienić testament? Na pewno ułatwi to dochodzenie swoich praw spadkobiercy, któremu spadkodawca przebaczył. Jednak czasami, z różnych względów, spadkodawca zaniedbuje tę czynność. Zaznaczam, że nieodwołanie testamentu lub też brak jego zmiany w zakresie wydziedziczenia nie zamyka spadkobiercy drogi do dochodzenia spadku. Fakt przebaczenia należy wówczas potwierdzić innymi środkami, np. zeznaniami świadków czy prowadzoną ze spadkodawcą korespondencją. Istotne jest jednak, aby do przebaczenia doszło w okresie między sporządzeniem testamentu, a śmiercią spadkodawcy.

Niegodność dziedziczenia a przebaczenie

W poprzednim akapicie skupiłam się na wydziedziczeniu, a więc czynności dokonanej przez spadkodawcę za jego życia. Jak już wiesz, czym innym jest stwierdzenie niegodności dziedziczenia. Powództwo w tym zakresie może wytoczyć każdy zainteresowany, ale już po śmierci spadkodawcy. Wówczas pozwany w sprawie o stwierdzenie niegodności dziedziczenia może się bronić tym, że spadkodawca mu wybaczył. Ponownie, musi jednak wskazać dowody potwierdzające ten fakt.

Kiedy przebaczenie w prawie spadkowym nie będzie skuteczne

Aby mówić o skutkach, jakie niesie przebaczenie w prawie spadkowym, musimy pamiętać, że chociaż przepisy nie wymagają pełnej zdolności do czynności prawnych, to przebaczenie musi dokonane przez spadkodawcę z dostatecznym rozeznaniem. Oznacza to, że po pierwsze musi on mieć wolę i świadomość przebaczenia. Proces decyzyjny może być zaburzony przez różnego rodzaju choroby psychiczne.

Po drugie, w kontekście niegodności dziedziczenia, spadkodawca musi mieć wiedzę o istnieniu przesłanek, które uzasadniają niegodność, np. tego, że spadkobierca podstępem zmusił go do sporządzenia testamentu. Jedynie znając okoliczności powodujące stwierdzenie niegodności dziedziczenia, możemy mówić o świadomym przebaczeniu.

Zainteresował Cię ten artykuł, a może masz związane z nim pytania? Jeśli tak, to zapraszam Cię do zostawienia komentarza lub do udostępnienia wpisu w mediach społecznościowych.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on google

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz poprzednie artykuły:
rozłożenie grzywny na raty

Rozłożenie grzywny na raty

Mimo, że kara grzywny jest karą wolnościową, to ze względu na swoją wysokość może nieraz stanowić poważną dolegliwość dla skazanego. Nadmienię, że zgodnie z art.

Read More »
adwokat Lublin 4 lata kancelarii

4 lata Kancelarii!

Dzisiaj będzie prywata na blogu 🙂 Dokładnie 4 lata temu, 16 października 2017 roku w CEiDG została zarejestrowana Kancelaria Adwokacka Adwokat Małgorzata Pietrzak. Można zapytać:

Read More »

Adwokat Lublin

Kancelaria Adwokacka Adwokat Małgorzata Pietrzak świadczy pomoc prawną na lubelskim rynku od 2017 roku. Jej celem jest zapewnienie usług prawnych na jak najwyższym poziomie, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla przedsiębiorców.

Adwokat Lublin - dane

NIP: 712-334-92-64

REGON: 368502239

Rachunek bankowy: mBank

18 1140 2004 0000 3402 7714 8146


Adwokat Lublin - dojazd