Rozwód - adwokat Lublin

Niektóre pary decydują się na rozwód po okresie długotrwałej separacji faktycznej, a inne – spontanicznie. Przyczyny leżące u podstaw takiego postanowienia mogą być różne: niezgodność charakterów, nieporozumienia dotyczące finansów, przemoc, zdrada.
Niezależnie jaki jest powód, rozwód to na ogół trudny krok w życiu. Wiążą się z nim silne emocje, ogromny stres i niepokój o przyszłość własną oraz własnych dzieci. Jeśli jednak po Twojej stronie stoi dobry i doświadczony adwokat, łatwiej przejdziesz przez postępowanie.

orzekanie w sprawach z zakresu władzy rodzicielskiej
Rozwód to zawsze trudny krok, a pomoc prawna adwokata pomoże Ci przejść przez postępowanie.

Adwokat rozwodowy - dlaczego warto korzystać z jego usług?

Orzeczenie rozwodu pociąga za sobą nie tylko skutki w sferze życia prywatnego i Twoich relacji z otoczeniem. To również szereg konsekwencji w sferze prawnej, które mogą rzutować na kolejne lata. Rozwód oznacza przecież koniec małżeństwa oraz wymaga uregulowania wielu kwestii związanych z wychowaniem małoletnich dzieci. Alimenty, miejsce zamieszkania dziecka, kontakty z dzieckiem– to tylko niektóre z rozstrzygnięć, które mogą znaleźć się w wyroku rozwodowym. Kiedy dodatkowo w grę wchodzą silne emocje, łatwo w tym wszystkim pogubić się.

Odpowiednie ukształtowanie praw i obowiązków w wyroku rozwodowym leży w Twoim interesie. Dlatego ważne jest, aby reprezentował Cię dobry adwokat. Prawnik nie tylko sporządzi pisma w postępowaniu. Adwokat, jako osoba niezaangażowana emocjonalnie w spór, potrafi spojrzeć na sytuację z boku, dzięki czemu łatwiej przewidzieć różne scenariusze. Dzięki bogatemu doświadczeniu w sprawach o rozwód, pomoże również wybrać optymalną taktykę procesową.

W jaki sposób mogę Ci pomóc?

Chociaż wielokrotnie reprezentowałam klientów w sprawach o rozwód, to zawsze powtarzam, że każda z nich jest inna. Również Twoja sprawa wymagać będzie indywidualnego podejścia. Niezależnie od tego, czy jesteś stroną powodową czy stroną pozwaną, możesz liczyć na moją pomoc prawną.

Po pierwsze: uważnie Cię wysłucham. Dzięki temu poznam Twoją motywację w sprawie o rozwód oraz ustalone przez Ciebie priorytety: czy ważniejsze będzie dla Ciebie ustalenie winy, czy też określone rozstrzygnięcia dotyczące majątku wspólnego lub dzieci. Na podstawie rozmowy z Tobą, doradzę taktykę procesową, jak również sporządzę pozew o rozwód lub odpowiedź na pozew.

W toku postępowania możesz liczyć na doradztwo prawne z mojej strony. Swoim klientom nie limituję ilości spotkań w kancelarii – moim celem jest Twoje zadowolenie z osiągniętego rezultatu! Jako Twój pełnomocnik, będę czuwać nad prawidłowym przebiegiem postępowania. W miarę potrzeby, będę składać odpowiednie pisma, wnioski dowodowe czy środki zaskarżenia. Będę Cię również informować na bieżąco o postępach w sprawie, aż do jej prawomocnego zakończenia.

Kiedy można złożyć pozew o rozwód?

Art. 56 par. 1 k.r.o. wyróżnia dwie tzw. pozytywne przesłanki rozwodu. Mianowicie, małżeństwo może być rozwiązane przez rozwód, jeśli nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Oznacza to, że po pierwsze strony nie widzą już szansy na uratowanie małżeństwa, a decyzja o rozwodzie jest ostateczna. Po drugie, że między stronami zostały zerwane wszystkie więzi: duchowa, gospodarcza i fizyczna. 

Z drugiej strony, są sytuacje, kiedy orzeczenie rozwodu jest niemożliwe. Sąd odmówi rozwiązania małżeństwa, jeśli rozwód byłby sprzeczny z dobrem wspólnych małoletnich dzieci. Przesłanką negatywną jest również sprzeczność rozwodu z zasadami współżycia społecznego, np. kiedy jedna ze stron jest poważnie chora i wymaga troski oraz opieki drugiej strony.

Sąd nie orzeknie rozwodu również jeśli z pozwem wystąpił małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia małżeńskiego. W sytuacji, w której drugi z małżonków wyrazi jednak zgodę na rozwód, uzyskanie rozwodu jest możliwe.

Rozwód z winą czy rozwód bez orzekania o winie?

Co do zasady, zgodnie z art. 57 par. 1 k.r.o., orzekając rozwód, sąd orzeka także czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład małżeństwa. Warto przy tym przypomnieć, że wina w rozwodzie nie podlega stopniowaniu. Innymi słowy, jeśli sąd uzna, że winę za rozpad pożycia małżeńskiego ponoszą obie strony, to nie ocenia, która z nich przyczyniła się do tego w większym stopniu.

Rozwód z orzekaniem o winie wymaga często długotrwałego i skrupulatnego postępowania dowodowego. W jego toku wykorzystuje się m.in. przesłuchania świadków, dokumentację fotograficzna, a czasem strony sięgają po raporty detektywistyczne. Strony muszą być również przygotowane na to, że sąd może zadawać pytania o szczegóły ich życia intymnego. Wszystko to sprawia, że postępowanie wymaga przeprowadzenia kilku rozpraw, a tym samym- cały proces może trwać nawet kilka lat!

Co do zasady, znacznie mniej skomplikowane jest postępowanie o rozwód bez orzekania o winie. Sąd zaniecha orzekania o winie na zgodny wniosek obu stron. Wówczas istnieje duże prawdopodobieństwo, że sprawa zakończy się już podczas pierwszej rozprawy. Niemniej, jeśli strony mają wspólne małoletnie dzieci, sąd musi rozstrzygnąć o kilku kwestiach, które ich dotyczą.

Najczęstsze pytania:

Jako adwokat, do każdej sprawy o rozwód podchodzę indywidualnie. Pewne pytania, zadawane mi przez klientów, powtarzają się. Poniżej znajdziesz odpowiedzi na część z nich:

ile kosztuje rozwód Lublin

Ile kosztuje rozwód?

Składając pozew o rozwód, strona jest zobowiązana uiścić opłatę sądową w wysokości 600 zł. W przypadku, gdy strony wyrażą zgodę na odstąpienie od orzekania o winie, sąd zwraca stronie powodowej połowę tej opłaty.

Strona reprezentowana przez pełnomocnika, zobowiązana jest uiścić dodatkowo 17 zł tytułem opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa.

Koszty procesu mogą być wyższe, jeśli w sprawie powoływany jest biegły.

Wynagrodzenie adwokata w sprawie o rozwód jest każdorazowo ustalane i zależy m.in. od przewidywanego nakładu pracy. Jeśli chcesz otrzymać wycenę swojej sprawy, zapraszam do kontaktu.

ile trwa rozwód Lublin

Jak długo trwa rozwód?

Jeśli strony decydują się na rozwód bez orzekania o winie, to postępowanie kończy się na ogół na pierwszej rozprawie. Jednak w przypadku, w którym małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci, a brak jest pomiędzy nimi porozumienia w takich kwestiach, jak np. wysokość alimentów, miejsce zamieszkania dziecka czy władza rodzicielska, postępowanie może trwać dłużej. Często konieczna jest opinia biegłego, a oczekiwanie na przeprowadzenie badania dodatkowo opóźnia postępowanie.

W przypadku rozwodu z orzekaniem o winie, czas trwania procesu jest dodatkowo zależny od ilości zgłoszonych świadków.

podział majątku wspólnego w rozwodzie

Czy w sprawie o rozwód sąd może podzielić majątek wspólny małżonków?

Podział majątku wspólnego małżonków w sprawie o rozwód jest możliwy tylko wówczas, gdy nie przedłuży on postępowania. Innymi słowy, sąd podzieli majątek tylko wtedy, gdy między stronami nie ma sporu co do sposobu tego podziału. W każdym innym przypadku, niezbędne jest przeprowadzenie oddzielnego postępowania o podział majątku wspólnego.

czym różni się rozwód od separacji?

Czym różni się rozwód od separacji?

Rozwód można orzec wtedy, kiedy między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Oznacza to, że nie ma już szans na ratowanie małżeństwa, a decyzja stron jest nieodwracalna.

W przypadku separacji musi nastąpić zupełny rozkład pożycia. Tym samym, nie jest konieczna jego trwałość. Małżonkowie widzą jeszcze szansę na powrót do siebie.