adwokat Lublin Małgorzata Pietrzak

Adwokat Małgorzata Pietrzak jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W 2017 roku, po odbyciu aplikacji adwokackiej, otworzyła własną Kancelarię Adwokacką w Lublinie.

Pamiętaj, że czytany artykuł nie stanowi porady prawnej w rozumieniu ustawy Prawo o adwokaturze! 
Wpis jest oparty na stanie prawnym obowiązującym w chwili jego publikacji.

Orzeczenie z omówieniem – testament w liście

kancelaria adwokacka lublin orzeczenie z omowieniem

Jest czwartek, a zatem pora na kolejny wpis z serii „Orzeczenie z omówieniem”. Dzisiaj tematyka prawa spadkowego, a dokładnie odpowiedź na pytanie czy testament może być sporządzony w liście.

Forma testamentu

Najprostszą formą, w której można sporządzić testament, jest forma holograficzna, czyli testament własnoręczny.

Tak sporządzony testament nie stawia spadkodawcy wielu wymagań. Musi być sporządzony własnoręcznie przez spadkodawcę. Wobec tego testator nie może sporządzić jego treści na komputerze, a następnie tylko podpisać. Testament takie będzie również nieważny wówczas, gdy treść napisze inna osoba, a spadkodawca jedynie opatrzy go swoim podpisem.

Po drugie, testament własnoręczny musi zawierać podpis testatora. Brak podpisu będzie oznaczać nieważność całego dokumentu.

Ponadto, w polskim prawie nie istnieją testamentu wspólne, sporządzane m.in. przez małżonków. Jeśli testament zawiera ostatnią wolę więcej, niż jednej osoby, ponownie mamy do czynienia z jego nieważnością.

Ostatnią kwestią jest data sporządzenia testamentu. Wprawdzie art. 949 par. 1 k.c. stawia taki właśnie wymóg testamentowi, jednak brak daty nie musi za każdym razem pociągać za sobą nieważności dokumentu. W takiej sytuacji należy zbadać, czy brak daty nie powoduje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, jego treści lub wzajemnego stosunku kilku testamentów.

Czy można sporządzić testament w liście?

Współcześnie mało kto pisze listy, więc być może odpowiedź na zadane w nagłówku pytanie ma marginalne znaczenie. Zdecydowałam się jednak na omówienie tego zagadnienia jako ciekawostki.

Nad tym pytaniem kilkukrotnie pochylały się sądy w Polsce, w tym Sąd Najwyższy. Ostatecznie, w jednej ze swoich uchwał, SN stwierdził, że testament w liście skierowanym do spadkobiercy jest ważny. Co więcej, tak sporządzona ostatnia wola nie musi być podpisana imieniem i nazwiskiem testatora. Wystarczy jedynie, że sposób oznaczenia piszącego nie budzi wątpliwości co do łączących jego i spadkobierców relacji.

W uzasadnieniu swojego stanowiska, Sąd Najwyższy wskazał również, że testament w liście nie musi być wyodrębniony z pozostałej części pisma. W szczególności, nie jest konieczne wyodrębnienie go graficznie, ani też opatrzenie nazwą „testament”.

Własnoręczny testament w liście spadkodawcy do spadkobiercy może być uznany za ważny.

Zainteresował Cię ten artykuł, a może masz związane z nim pytania? Jeśli tak, to zapraszam Cię do zostawienia komentarza lub do udostępnienia wpisu w mediach społecznościowych.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on google

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz poprzednie artykuły:
rozłożenie grzywny na raty

Rozłożenie grzywny na raty

Mimo, że kara grzywny jest karą wolnościową, to ze względu na swoją wysokość może nieraz stanowić poważną dolegliwość dla skazanego. Nadmienię, że zgodnie z art.

Read More »
adwokat Lublin 4 lata kancelarii

4 lata Kancelarii!

Dzisiaj będzie prywata na blogu 🙂 Dokładnie 4 lata temu, 16 października 2017 roku w CEiDG została zarejestrowana Kancelaria Adwokacka Adwokat Małgorzata Pietrzak. Można zapytać:

Read More »

Adwokat Lublin

Kancelaria Adwokacka Adwokat Małgorzata Pietrzak świadczy pomoc prawną na lubelskim rynku od 2017 roku. Jej celem jest zapewnienie usług prawnych na jak najwyższym poziomie, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla przedsiębiorców.

Adwokat Lublin - dane

NIP: 712-334-92-64

REGON: 368502239

Rachunek bankowy: mBank

18 1140 2004 0000 3402 7714 8146


Adwokat Lublin - dojazd