adwokat Lublin Małgorzata Pietrzak

Adwokat Małgorzata Pietrzak jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W 2017 roku, po odbyciu aplikacji adwokackiej, otworzyła własną Kancelarię Adwokacką w Lublinie.

Pamiętaj, że czytany artykuł nie stanowi porady prawnej w rozumieniu ustawy Prawo o adwokaturze! 
Wpis jest oparty na stanie prawnym obowiązującym w chwili jego publikacji.

Zawieszenie wykonania kary

zawieszenie wykonania kary Lublin

Dzisiaj omówię kolejny środek probacyjny, jakim są tzw. zawiasy, czyli używając poprawnego terminu: warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności. Tematykę środków probacyjnych podjęłam już poprzednio, we wpisie o warunkowym umorzeniu postępowania. Wyrok w zawieszeniu znajduje swoje zastosowanie na zupełnie innym etapie postępowania, jednak ma pewne cechy wspólne z warunkowym umorzeniem. Przede wszystkim jest to tzw. pozytywna prognoza kryminologiczna.

„Zawiasy” w prawie karnym

Warunkowe zawieszenie wykonania kary zostało uregulowane w art. 69 k.k. Zgodnie z jego treścią, jeśli sąd uznał oskarżonego za winnego popełnienia przestępstwa i wydał wobec niego wyrok skazujący na karę pozbawienia wolności, może w określonych przypadkach zawiesić wykonanie tej kary. Dzięki temu osoba, która została skazana, nie jest izolowana w zakładzie karnym, ale faktycznie przebywa na wolności. Może też prowadzić niemal zwyczajny tryb życia, zbliżony do tego sprzed popełnienia przestępstwa. Skazany może zatem w dalszym ciągu pracować czy uczyć się.

Zawieszenie wykonania kary – kiedy jest możliwe?

Po pierwsze, sąd może orzec zawieszenie kary wyłącznie, jeśli nie przekracza ona roku pozbawienia wolności. Na marginesie można dodać, że przesłanka ta zmieniła się w 2015 roku. Uprzednio, sąd mógł zawiesić wykonanie kary nieprzekraczającej 2 lat.

Ponadto, kodeks wymaga, aby sprawca w dacie popełnienia przestępstwa nie był skazany na karę pozbawienia wolności. Uprzednie skazanie sprawcy na inne, gatunkowo łagodniejsze kary, nie przekreślają możliwości zawieszenia wyroku, jednak z całą pewnością są brane pod uwagę przy ocenie prognozy kryminologicznej.

Zawieszenie wyroku można zastosować wyłącznie, jeśli taki środek oddziaływania karnego będzie wystarczający dla osiągnięcia celów kary. Chodzi tu, w szczególności, o zapobieżenie powrotowi do przestępstwa.

Zgodnie z art. 69 par. 2 k.k., sąd musi wziąć również pod uwagę postawę sprawcy, jego warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia czy zachowanie się po popełnieniu przestępstwa.

Analizując powyższe kryteria, nie sposób nie dostrzec, że dwa z nich mają charakter ocenny. Zawieszenie wyroku zależy więc w dużej mierze od uznania sądu. Podejrzany, który dąży do uzyskania zawiasów, powinien rozważyć skorzystanie z pomocy adwokata od spraw karnych. Obrońca dobierze argumentację, która może skłonić sąd do sięgnięcia po zawieszenie wyroku.

Na jaki okres sąd może zawiesić wykonanie kary?

Podobnie jak w przypadku warunkowego umorzenia postępowania, tak i przy warunkowym zawieszeniu kary sąd musi wyznaczyć okres próby. Wynosi on od roku do 3 lat. Okres ten wydłuża się w przypadku sprawcy młodocianego. Kodeks przewiduje, że w takiej sytuacji trwa on najkrócej 2 lata, a najdłużej 5.

Zainteresował Cię ten artykuł, a może masz związane z nim pytania? Jeśli tak, to zapraszam Cię do zostawienia komentarza lub do udostępnienia wpisu w mediach społecznościowych.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on google

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz poprzednie artykuły:
rozłożenie grzywny na raty

Rozłożenie grzywny na raty

Mimo, że kara grzywny jest karą wolnościową, to ze względu na swoją wysokość może nieraz stanowić poważną dolegliwość dla skazanego. Nadmienię, że zgodnie z art.

Read More »
adwokat Lublin 4 lata kancelarii

4 lata Kancelarii!

Dzisiaj będzie prywata na blogu 🙂 Dokładnie 4 lata temu, 16 października 2017 roku w CEiDG została zarejestrowana Kancelaria Adwokacka Adwokat Małgorzata Pietrzak. Można zapytać:

Read More »

Adwokat Lublin

Kancelaria Adwokacka Adwokat Małgorzata Pietrzak świadczy pomoc prawną na lubelskim rynku od 2017 roku. Jej celem jest zapewnienie usług prawnych na jak najwyższym poziomie, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla przedsiębiorców.

Adwokat Lublin - dane

NIP: 712-334-92-64

REGON: 368502239

Rachunek bankowy: mBank

18 1140 2004 0000 3402 7714 8146


Adwokat Lublin - dojazd