adwokat Lublin Małgorzata Pietrzak

Adwokat Małgorzata Pietrzak jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W 2017 roku, po odbyciu aplikacji adwokackiej, otworzyła własną Kancelarię Adwokacką w Lublinie.

Pamiętaj, że czytany artykuł nie stanowi porady prawnej w rozumieniu ustawy Prawo o adwokaturze! 
Wpis jest oparty na stanie prawnym obowiązującym w chwili jego publikacji.

Zrzeczenie się dziedziczenia

spadek porady prawne lublin

W poprzednim wpisie przybliżyłam tematykę związaną z odrzuceniem spadku. Dzisiaj chcę kontynuować temat prawa spadkowego i omówić instytucję zrzeczenia się dziedziczenia.

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia

Celem zarówno zrzeczenia się dziedziczenia, jak również złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku, jest nieotrzymanie spadku po danej osobie. Mimo tego samego celu, obie te instytucję różnią się kilkoma kwestiami. Po pierwsze, możemy zrzec się dziedziczenia na podstawie umowy zawartej ze spadkodawcą za jego życia. Żeby zawrzeć taką umowę, należy udać się do notariusza, gdyż przepisy wymagają formy aktu notarialnego. Ponadto, umowę o zrzeczeniu się dziedziczenia może zawrzeć ze spadkodawcą jedynie osoba będąca jego ustawowym spadkobiercą.

Przypomnę jedynie, że oświadczenie o odrzuceniu spadku można złożyć przed sądem lub u notariusza, ale po śmierci spadkodawcy.

Skutki dla zstępnych

Pomiędzy zrzeczeniem się dziedziczenia, a odrzuceniem spadku istnieje również ogromna różnica w zakresie skutków tych czynności dla naszych zstępnych.

Nie można zapominać, że zawierając umowę o zrzeczenie się dziedziczenia, zrzekamy się go również w imieniu naszych zstępnych! Wobec tego zarówno zrzekający się, jak i jego zstępni, są traktowani tak, jakby nie dożyli chwili otwarcia spadku.

Jeśli jednak chcemy uniknąć tego skutku, w umowie można inaczej uregulować tę kwestię.

 

A co jeśli zmienimy zdanie?

Jak już wspomniano, zrzeczenie się dziedziczenia następuje w drodze umowy. Wobec tego, jeśli spadkobierca i spadkodawca zmienią zdanie, wówczas można zawrzeć kolejna umowę, uchylającą poprzednią o zrzeczeniu się dziedziczenia. Taka umowa również musi być zawarta w formie aktu notarialnego.

Zainteresował Cię ten artykuł, a może masz związane z nim pytania? Jeśli tak, to zapraszam Cię do zostawienia komentarza lub do udostępnienia wpisu w mediach społecznościowych.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on google

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz poprzednie artykuły:
rozłożenie grzywny na raty

Rozłożenie grzywny na raty

Mimo, że kara grzywny jest karą wolnościową, to ze względu na swoją wysokość może nieraz stanowić poważną dolegliwość dla skazanego. Nadmienię, że zgodnie z art.

Read More »
adwokat Lublin 4 lata kancelarii

4 lata Kancelarii!

Dzisiaj będzie prywata na blogu 🙂 Dokładnie 4 lata temu, 16 października 2017 roku w CEiDG została zarejestrowana Kancelaria Adwokacka Adwokat Małgorzata Pietrzak. Można zapytać:

Read More »

Adwokat Lublin

Kancelaria Adwokacka Adwokat Małgorzata Pietrzak świadczy pomoc prawną na lubelskim rynku od 2017 roku. Jej celem jest zapewnienie usług prawnych na jak najwyższym poziomie, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla przedsiębiorców.

Adwokat Lublin - dane

NIP: 712-334-92-64

REGON: 368502239

Rachunek bankowy: mBank

18 1140 2004 0000 3402 7714 8146


Adwokat Lublin - dojazd